Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om att bli kontaktfamilj

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om att bli kontaktfamilj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Svar: Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ett syskonpar 1-2 helger per månad.

Varför ska vi bli kontaktfamilj?

Svar: Det är en viktig insats där ni gör skillnad för ett barn. Som kontaktfamilj får ni också mycket tillbaka.

Kan jag vara kontaktfamilj om jag är ensamstående?

Svar: Det går bra. Det viktiga är att du har ork och engagemang.  

Kan jag/vi bli kontaktfamilj om vi arbetar heltid?

Svar: Det går bra. Det viktiga är att ni är hemma de helger som barnet/barnen bor hos er. 

Finns det någon åldersgräns för att vara kontaktfamilj?

Svar: Det finns ingen åldersgräns för att vara kontaktfamilj. Vi söker efter stabila och trygga familjer som har tid, engagemang och ork.

Måste man bo i samma kommun som barnet man tar emot?

Svar: Nej det behövs inte men man måste bo inom ett rimligt avstånd.

Varför måste man genomgå en utredning för att bli kontaktfamilj?

Svar: Det handlar om kommunens ansvar att se till att barnen hamnar i trygga och säkra miljöer/familjer. Utredningen är också en process där vi lär känna varandra inför ett eventuellt framtida samarbete.

Hur går en utredning till?

Svar: En kontaktfamiljsutredning består av flera utredningssamtal, hembesök, registerslagningar och referenssamtal. Finns hemmavarande barn i familjen vill vi också träffa och samtala med dem.

Vad får jag för stöd från kommunen? Får vi någon utbildning?

Svar: Som kontaktfamilj har du en handläggare att ringa till vid behov av stöd i uppdraget.  Du kommer också att kallas till regelbundna uppföljningar var 6:e månad. Som ett ytterligare stöd i uppdraget erbjuds du att delta på temakvällar med olika ämnen. Där får du också möta och samtala med andra kontaktfamiljer.

Hur väljs det ut vilket barn som kommer till vår familj?

Svar: Vi arbetar för att det ska bli ett barn/ungdom som passar i er familj. Vi tar hänsyn till barnets bakgrund och behov samt era erfarenheter, intressen och familjesituation.

Hur bestäms när och i vilken omfattning barnet kommer till kontaktfamiljen?

Svar: Att få kontaktfamilj är ett biståndsbeslut som barnets socialsekreterare har fattat. Detta beslut fattas innan ärendet når kontaktverksamheten och rekrytering av kontaktfamilj påbörjas. Sedan bestäms vilka helger som barnet/barnen ska vara hos kontaktfamiljen i en dialog mellan socialtjänst, föräldrar och kontaktfamilj på ett första möte.

Vem har ansvar över barnet när det bor i kontaktfamilj?

Svar: Kontaktfamiljen har ansvar för att se till att barnet/barnen får sina behov tillgodosedda när barnet är hos dem, i samarbete med socialtjänst och föräldrar.

Hur länge brukar ett barn ha en kontaktfamilj?

Svar: Det är olika. Insatserna kan pågå i ett eller flera år beroende på barnets behov.

Vilka barn behöver en kontaktfamilj?

Svar: Barn som behöver ha en kontaktfamilj har ofta haft en svårare start i livet. Oftast finns ett bristande socialt nätverk i kombination med andra sårbarheter inom familjen.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Svar: Det är bra om det finns ett eget rum till barnet/barnen med det är inte ett krav. Det viktiga är att det finns möjlighet till en trygg sovplats.

Hur går det till när ni matchat ett barn med en familj. Får man träffas och känna att det fungerar?

Svar: Man börjar oftast med att träffa föräldrarna på ett möte i kommunhuset. Under ett sådant möte får ni som kontaktfamilj presentera er och föräldrarna kan beskriva sin situation och sitt barn. Om det känns bra efter det mötet görs en fortsatt planering för att träffa barnet/barnen. Vid nästa träff brukar man ses på en neutral plats för att umgås och lära känna varandra. Vid behov kan kontaktsekreterare vara med vid detta tillfälle om det är förlagt på kontorstid. Om alla parter därefter vill fortsätta med uppdraget görs en inskolningsplan. 

Vad händer om barnet inte trivs eller om vi inte känner att det fungerar?

Svar: Om det är någonting som inte fungerar i uppdraget träffas alla tillsammans för att se om det är någonting som kan åtgärdas. Om man inte kan lösa situationen avslutas uppdraget. Som kontaktfamilj har man en månads uppsägningstid.

Får vi ersättning för uppdraget?

Svar: Ersättning utgår enligt SKR:s rekommendationer. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som är tänkt att täcka barnets kostnader under tiden barnet/barnen är hos kontaktfamiljen.

Senast uppdaterad: 25 april 2022