Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om att bli jourhem

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om att bli jourhem.

Vad innebär det att vara jourhem?

Svar: Att vara jourhem innebär att ni som familj med kort varsel och under en begränsad tid tar emot barn eller ungdomar som behöver närvarande, trygga och stabila vuxna.

Varför ska vi bli jourhem?

Svar: För att ni vill engagera er och göra skillnad för flera barn genom att ge skydd, trygghet och stabilitet för en begränsad period.

Kan jag vara jourhem om jag är ensamstående?

Svar: Det är en bedömning i varje enskilt fall men kan vara svårt då en vuxen behöver vara hemma på heltid.

Kan jag/vi bli jourhem om vi arbetar heltid?

Svar: Vi vill att en av er kan vara hemma på heltid.

Finns det någon åldersgräns för att vara jourhem?

Svar: Vi utgår från livserfarenhet och personlig mognad.

Måste man bo i samma kommun som barnet man tar emot?

Svar: Som jourhem behöver ni bo i samma eller en angränsande kommun, eftersom barnet ska kunna gå kvar i sin skola eller förskola.

Varför måste man genomgå en utredning för att bli jourhem?

Svar: Det handlar om kommunens ansvar att se till att barnen hamnar i trygga och säkra miljöer/familjer.

Hur går en utredning till?

Svar: En utredning omfattar hembesök, utredningssamtal, referenssamtal, utdrag ur offentliga register samt samtal med jourhemmets barn.

Vad får jag för stöd från kommunen? Får vi någon utbildning?

Svar: Vi vill att familjen ska känna stöd från socialtjänsten i sitt uppdrag och därför erbjuder vi utbildningen "Ett hem att växa i" och traumamedveten omsorg (TMO) samt enskild- och grupphandledning. Jourhemmet har en socialsekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget Som ett ytterligare stöd i uppdraget erbjuds du att delta på temakvällar med olika ämnen.

Hur väljs det ut vilket barn som kommer till vår familj?

Svar: Utifrån barnets behov och ålder, som matchar den målgrupp ni har blivit godkända för.

Vem har ansvar över barnet när det bor i jourhem?

Svar: Socialtjänsten har det övergripande ansvaret men det sker i samarbete med jourhem och föräldrar.

Hur länge brukar ett barn bo i jourhem?

Svar: Jourhem ska vara för en begränsad period på upp till sex månader om det inte finns särskilda skäl.

Vilka barn kommer till jourhem?

Svar: Barn som behöver omedelbart skydd och en trygg och stabil familj att bo hos.

Behöver man ha eget rum till de barn som kommer till familjen?

Svar: Ja, men syskon kan dela.

Vad händer om vi reser bort?

Svar: Som jourhem har ni rätt till semester. En del i utredningen är att se om det finns någon i ert nätverk som kan vara avlösare under er semester.

Får vi ersättning för uppdraget?

Svar: Ja, ersättningen är uppdelad i en fast arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som är tänkt att täcka barnets kostnader under tiden barnet/barnen är hos jourhemmet.

Senast uppdaterad: 25 april 2022