Brottsförebyggande arbete, UNGSAM

UNGSAM är ett samarbete mellan olika aktörer för att motverka att barn och unga begår brott och rekryteras till kriminella sammanhang. Det är inriktat på barn och unga i åldern 12-20 år.

Inom UNGSAM sker samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och andra aktörer inom Haninge kommun.

UNGSAM-grupper

Det ska finnas en UNGSAM-grupp för varje högstadieskola samt en gemensam UNGSAM-grupp för gymnasieskolorna. I UNGSAM ingår skolledning, elevhälsa samt representanter för social- och äldreförvaltningens förebyggarteam, närliggande fritidsgård och polisen. Gruppen möts minst tre gånger per termin.

UNGSAM-grupperna stöds och följs upp av Chefssamråd Unga som består av chefer från utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen.

Senast uppdaterad: 8 december 2022