Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår vision – en ständig framåtblick

Genom ett brett samarbete vill vi ta vara på och utveckla Haninges fördelar som plats för utveckling och tillväxt. Utvecklingen ska ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill erbjuda näringsliv, föreningsliv och Haningebor bästa förutsättningar och tillsammans utveckla Haninge som stark och växande regional stadskärna.

Pictures from Haninge Foto: Sven-Olof Englund

Summering av vår aktionsplan för 2010-2025:

Haninge skapar nya affärer

Det nya arbetsplatsområdet Albyberg blir ett attraktivt område bl.a. för teknik- och tjänsteföretag som kan dra nytta av närheten till andra och möjligheter till kreativa utbyten. Albyberg blir ett myllrande stråk av aktivitet med stark dragningskraft för framgångsrika företag.

Haninge bygger staden

Haninges framtida stadskärna ska bli en ljus, levande och vacker stadsmiljö med en blandning av bostäder, fritid och arbetsplatser. Stadsmiljön i centrala Handen ska bl.a. fyllas med bostäder, affärer, caféer, restauranger och kulturevenemang. En pulserande, trivsam och omtyckt mötesplats.

Haninge utvecklar kommunikationerna

Tillsammans ska vi visa på behovet av fortsatt trafikutbyggnad i Haninge för Stockholmregionens fortsatta tillväxt och utveckling. Vi ska också fortsätta utveckla förstklassiga boendemiljöer.

Haninge har förstklassiga boenden

Haninge har en vacker miljö och nära kommunikationer. Haninges nya centralt belägna stadsdel Vegastaden med omkring 3 000 nya bostäder, blir ett modernt och estetiskt tilltalande område nära naturen och nära kommunikationer.

Haninge välkomnar besökarna

Vi vill se ett stärkt boende året runt och besöksnäringen är en viktig förutsättning för det. Haninges böljande landskap och vackra skärgård är en skatt och källa t.ex. för utveckling av besöksnäringen.

Haninge som det klimatsmarta valet

Haninge ska profilera sig som klimatsmart plats för inspiration och utveckling av ex energieffektiv näringsverksamhet.Vi ska driva ett strategiskt klimatarbete i syfte att minska miljöpåverkan och värna Haninges vackra natur.

Haninge sätter fokus på kunskap

Haninge sätter kunskap i fokus och lyfter det livslånga lärandet. Haninges förskola, grundskola och gymnasieskola ska präglas av gott pedagogiskt ledarskap, av välutbildade lärare och höga förväntningar på varje elev i en lugn och trygg miljö. Tillsammans ska vi stärka Haninge som plats för kunskap och utveckling.

Haninge vårdar kulturen

Kulturen främjar människors kreativitet, stärker den lokala identiteten och bidrar till ett öppet klimat. Kulturaktiviteter kan motverka och förebygga ohälsa genom att de erbjuder upplevelser och gemenskap. Kultur har därmed en viktig roll som kraft för tillväxt och utveckling i Haninge.

Haninge stöttar föreningslivet

Föreningslivet i sin mångfald bidrar med nyskapande och med mötesplatser där intressen och idéer kan växa och gynna Haninges utveckling och attraktionskraft. Föreningslivet är också en skola för entreprenörskap och källa till affärsverksamhet i olika former

Haninge satsar på idrotten

Haninge satsar stort på idrotten och Sport Campus Sweden i Haninge är först ut med att erbjuda möjligheten att kombinera elitidrottssatsning med högskolestudier.

Tillsammans ska vi stödja idrotten och investera i ungdomar. Det ska ske bland annat genom att tillsammans med ungdomarna skapa mötesplatser och fadderskap mellan idrott, näringsliv och skola.

Senast uppdaterad: 6 april 2018