Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Etablering, mark och lokaler

Ska du etablera dig i Haninge och söker mark eller lediga lokaler? Här finns industri- och handelsområden och även kunskapsintensiva, stimulerande miljöer med bra infrastruktur och välutvecklade kommunikationer.

Flygbild över Handen Flygbild över Handen Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Haninge är en grön kommun i flera bemärkelser, och passar därför dig med miljöprofil kring verksamheten. Järnvägsspår bjuder på alternativa transportmöjligheter – likaså är det centrala läget gynnsamt, med närhet till både hamnar, flygplatser och europavägar. Haninges vackra och inspirerande omgivningar är inte heller ett oviktigt säljargument gentemot personal och kunder.

Söka lokaler

Du som söker lokal eller vill hyra ut en lokal kan vända dig till de många marknadsplatser som finns på webben.

Köpa mark

En markanvisning innebär rätt för en intressent att samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. Detta sker under en begränsad tidsperiod med vissa i förväg givna förutsättningar.

Kommunen utser intressent eller byggaktör genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet.

Är ditt företag intresserad av mark i Haninge? Här nedan kan ni registrera er på vår intresselista!

Svar på anbudstävlingen för del av Kalvsvik 16:1 i Albybergs företagspark presenteras under första kvartalet 2024.

Markanvisning och markförsäljning i Haninge kommun

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt

Vi är intresserade av mark för:

(flera val är möjliga)

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Godkänna uppgifter
Korrekt ifyllt

* Fältet är obligatoriskt.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Mark- och exploatering vid Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in de uppgifter ni skickar in med detta formulär. Vi sparar uppgifterna i syfte att kunna kontakta er. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att du samtycker. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Sök bland företag och organisationer

Sök bland 7450 aktiva företag och organisationer inom Haninge kommun. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt och UC AB. Uppdatering sker regelbundet.

Sök i Näringslivsregistret

Senast uppdaterad: 6 november 2023