Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fors trafikplats

Fors trafikplats ligger vid korsningen mellan väg 73 och Gamla Nynäsvägen i Västerhaninge.

Området är planlagt för kontor, hantverk med tillhörande handel samt handel med skrymmande varor, restaurang och bensinstation. Några utav de etablerade företagen i området är Fuchs Lubricants Sweden AB och Caravanhallen. Ett av målen är att möjliggöra för nya företag och därigenom öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Fors trafikplats gränsar till det bostadsområdet Nedersta Skarplöt, vilket omfattar ca 600 nya bostäder.

Läge och kommunikationer

Fors trafikplats är beläget vid korsningen mellan väg 73 och Gamla Nynäsvägen i sydvästra delen av Västerhaninge, Haninge kommun. Korsningen är den huvudsakliga avfarten från motorvägen för dem som kommer söderifrån in till Västerhaninge. Med kollektiva färdmedel nås området med buss som går både på Nynäsvägen samt Vitsåsvägen. Det finns idag ett gång- och cykelstråk som sträcker sig från centrala Västerhaninge längs Nynäsvägen fram till planområdet. Det finns även planer på en vidare förlängning ner till Årsta havsbad.

Senast uppdaterad: 2 september 2021