Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Jordbro företagspark

Jordbro företagsområde är ett av Stockholmregionens största arbetsområden med cirka 200 hektar planlagd mark för industriändamål.

Jordbro industriområde Jordbro industriområde Foto: Sven-Olof Englund

Dominerande verksamheter finns inom lager, distribution och tillverkning, med företag som Coca-Cola och Antalis AB. Området ligger strategiskt bra invid väg 259 och Nynäsvägen med förbindelse med E4/E20 och väg 73. Området är försörjt med järnvägsspår som ansluter till ett tiotal fastigheter. En mindre utvidgning av områdets nordvästra del pågår.

Korta fakta

  • 289 företag
  • Cirka 1 779 anställda
  • Försörjt med järnvägsspår
  • Lättillgängligt från Södertönsleden och Nynäsvägen med förbindelse till E4/E20 samt väg 73
  • Kollektivtrafik – pendeltåg, station Jordbro med anslutande buss
  • Tål störande transporter, verksamheter med undantag för sådan som kan medföra risk för förorening av grundvattnet

Karta över Jordbro företagsområdeFoto: Haninge kommun

Läge och kommunikationer

Jordbro företagsområde ligger cirka 30 min söder om centrala Stockholm, beläget invid väg 259 och Nynäsvägen. Området har genom väg 259 förbindelse med både väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn samt E4/E20 via Huddinge/Flemingsberg. Med kollektiva färdmedel nås området med pendeltåg och buss. Med pendeltåg nås centrala Stockholm inom cirka 25 min. Längs Nynäsvägen går det regionala cykelstråket mellan Stockholm och Nynäshamn. 

Service

Flera lunchrestauranger finns i området och i Jordbro centrum finns ett större utbud i form av restaurang, kafé, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, småbutiker och bibliotek. 

Transporter

Området har tre infarter. Transporter med farligt gods kommer till området genom den västra infarten från Haningeleden/Södertörnsleden.  Bränsletransporter till värmeverket tas in via en egen infart norr om företagsområdet. 

Senast uppdaterad: 12 januari 2023