Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvarntorps arbetsplatsområde

Kvarntorp arbetsplatsområde ingår i den regionala kärnan. Huvuddelen av marken är detaljplanerad för småindustri. Företag inom handel och lagerhotell dominerar. I den södra delen finns ett kulturreservat planlagt för vandrarhem, kontor samt hantverk.

Nordväst om området pågår utvecklingen av en ny stadsdel, Vega, där växer bostäder fram för 10 000 invånare. En ny pendeltågsstation samt en ny trafikplats vid väg 73 väg invigdes 2020 vilket bidrar till goda kommunikationer till och från området. Tillsammans med anslutande busslinjer samt gång- och cykelvägar har Kvarntorps arbetsplatsområde ett attraktivt kommunikationsläge. En utökning av verksamheterna inom området pågår. 

Korta fakta

  • 20 företag
  • 120 anställda
  • Obebyggd mark, cirka 15 300 kvm, detaljplanerat för småindustri
  • Lokaler för handel, lager och övrigt (produktion 1 000 kvm, kontor 80 kvm)
  • Tillgängligt från väg 73/Gudöbroleden via Nynäsvägen samt via trafikplats Länna/Nynäsvägen
  • Det regionala cykelstråket Stockholm/Nynäshamn går längs Nynäsvägen
  • Attraktivt läge – ny anslutning till väg 73 samt ny pendeltågsstation

Karta över Handens handelsområdeFoto: Haninge kommun

Läge och kommunikationer

Kvarntorp arbetsområde är beläget ca 15 minuter söder om centrala Stockholm, cirka 1-1,5 km norr om Haninge centrum mellan väg 73 och gamla Nynäsvägen. Norrifrån kommer biltrafiken till Kvarntorp via trafikplats Vega samt söderifrån via väg 73/Gudöbroleden/Nynäsvägen. Väg 73 förbinder Kvarntorp med Stockholm och Nynäshamn. Med kollektiva färdmedel nås området med buss och pendeltåg från Vega. Med pendeltåg nås centrala Stockholm inom cirka 20 minuter.

Service

Utbudet av dagligvaror och sällanköpsvaror är stort i och med närheten till Vega och Handen handelsområde. Ett större utbud av service finns i närbelägna Haninge centrum.

Senast uppdaterad: 12 januari 2023