Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Första etappen i utvecklingen av Jordbro

I den första etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar bygger Sveafastigheter 367 nya hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter och en ny förskola. Parallellt bygger Haninge kommun nya gator samt gång- och cykelvägar.

Kvarteret Näckrosen med hållbarhet i fokus

I den första etappen av utvecklingen av Jordbro som startade under hösten 2021, bygger Sveafastigheter kvarteret Näckrosen bestående av 367 hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter samt en förskola. Inflyttning beräknas ske under 2024. Parallellt med byggnationen av bostäder bygger Haninge kommun nya gator, gång- och cykelvägar och ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp. Kommunens arbete är klart förutom gångbanan närmast de nya bostäderna och ytterligare ett lager asfalt på gatan framför bostäderna. Detta utförs under 2024.

Gestaltningen av området kommer att präglas av hög arkitektonisk ambition med omsorg om detaljer kring entréer, portar och fönster. Med varierande fasadvolymer och med utskjutande byggnadsdelar som burspråk, variationer i takhöjd och fönstersättning blir området ett samtida tillägg i stadsbilden. För att knyta an till Jordbros karaktär kommer material som redan finns på platsen användas såsom puts, tegel och trä och även nya material som plåt och skiffer läggs till.

Det nya kvarteret Näckrosen byggs av Sveafastigheter med hållbarhet i fokus – med återvunnet armeringsjärn samt grön betong i grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna, tillsammans med en optimerad konstruktion, beräknas minska koldioxidutsläppet med minst 40 procent jämfört med om ny armering, traditionell betong och standardiserad konstruktion använts.   

Läs mer om kvarteret Näckrosen på sveafastigheter.se


Förskolan Långbälingen

Arbetet runt förskolan Långbälingen är klart förutom garantiskötsel av planteringar.

För frågor om denna byggnation, är du välkommen att kontakta:

e-post: mex@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 november 2023