Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bostadsförsörjning

Kommunens ansvar är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder vidtas. Kommunernas generella ansvar enligt bostadsförsörjningslagen medför inte någon ovillkorlig rätt till bostad för alla men för vissa grupper finns en lagstadgad rätt till bostad.

Bild av Handen. Handen Foto: Tomas Södergren

Rapporterna nedan ger en bild av bostadsmarknaden i Haninge kommun. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i kommunen och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering. Bostadsanalyserna riktar sig till kommunkoncernen, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i Haninge kommun, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun
Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-27 (§ 110) nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun. Riktlinjerna ersätter de bostadsriktlinjer som ligger i översiktsplanen (ÖP 2030) på sidan 61 och ska ligga till grund för kommande översiktsplanering.

i Haninge kommun (2022)

Bostadsanalyser

Externa rapporter

Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2023

Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen

Kontakt

Strategisk planering
strategisk.planering@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 februari 2024