Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges regionala stadskärna växer fram

I Haninge växer nu en attraktiv och livfull stad nära till naturen fram och som omfamnar Handen, Vega och de västra delarna av Brandbergen. Stora summor har investerats och kommer att investeras i ett flertal satsningar. Infrastrukturprojekt, bostadsprojekt och nya offentliga lokaler. Här kan du läsa mer om visionen för stadskärnan och hur vi utvecklar respektive område för att skapa det goda livet i Haninge – för dig som bor, verkar eller besöker Haninge.

I den av kommunfullmäktige beslutade stadsutvecklingsplanen samlas ambitionerna för hur stadskärnan ska utvecklas för att upplevas attraktiv, vara funktionell och trevlig att vistas i. År 2030 siktar vi på 30 000 invånare i stadskärnan. År 2050 har Handen, Brandbergen och Vega vuxit samman och barriärerna har ersatts med hus, gator och människor. Då bor 60 000 människor här, i täta och levande stadskvarter.

Visionen för staden​

"Haninge är ett nav, en drivande kraft och en pulserande stad i södra Stockholmsregionen. Haninge stad är en central mötesplats för människor, företag och utbildning. Tillsammans gör vi Haninge stad till en plats för det goda livet i nära harmoni med natur och skärgård. Haninge utvecklas till ett dynamiskt centrum för utveckling, umgänge och återhämtning. Med utbud och service som en större stad lockar Haninge besökare, näringsliv och boende som vill göra medvetna och hållbara val".​

Staden växer fram utifrån tre bärande idéer i vår stadsutvecklingsplan:​

  • Tät och blandad​
  • Sammankopplad och nära​
  • Grön och livfull

Staden växer fram

Stora summor har investerats och fortsätter investeras i infrastrukturprojekt, bostadsprojekt och nya offentliga lokaler. Det här pågår i de tre stadsdelarna:

Handen

Handen ska omvandlas från förort till stad och trafikmiljöer ska bli trevliga stadsgator med folkliv, trygga gångstråk och gröna offentliga platser som är till för alla. Här pågår bland annat byggnationen av Haningeterrassen som blir ett riktigt lyft för Handen med 600 nya bostäder, en ny modern bussterminal, vårdlokaler och plats för service och handel.

Vega

Vega byggs ut för fullt och börjar närma sig slutfasen. Här växer en ny hållbar stadsdel fram med plats för drygt 10 000 nya invånare, där det är nära till service, skolor och natur. Med ny bebyggelse och nya gång- och cykelvägar kopplas Vega ihop med Handen och bildar en sammanhängande stadskärna.

Just nu byggs flera nya bostadshus, och vid pendeltågsstationen byggs Vega skol- och aktivitetshus en pulserande ny multifunktionell mötesplats i den nya stadsdelen Vega. Huset ska ha plats för förskola och skola från förskoleklass till årskurs 9, men även idrottshall, bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal och café. I augusti 2023 öppnar förskola, förskoleklass och årskurs 7.

Brandbergen

I Brandbergen byggs nu 400 bostäder och nya kommersiella lokaler mitt i centrum. Dessutom förbättrar vi belysningen och trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter i området. Vi planerar också en förtätning på flera ställen i stadsdelen. Ambitionen är att utveckla Brandbergens gatumiljöer till stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad

På kommunfullmäktiges möte den 16 april 2018 antogs stadsutvecklingsplanen för Haninge stad och den 21 maj samma år vann den laga kraft. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och därmed vägledande för framtida planering. 

Så här gick processen till

Copyright: Haninge kommun

  • 2015/2016: Upprättande av planförslag
  • Vinter 2016/2017: Samråd
  • Vår/Sommar 2017: Revidering
  • Höst 2017: Granskning
  • Vinter 2017/2018: Slutlig revidering
  • 2018-04-16: Antagen i kommunfullmäktige
  • 2018-05-21: Laga kraft

Nya regionala stadskärnor

Stockholm växer, och därmed behovet av bostäder. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har därför slagit fast att fler stadskärnor runt Stockholm utvecklas. Enligt uppdraget måste Haninges stadskärna få fler bostäder, torg och parker och ett ökat utbud av kultur, samhällsservice och detaljhandel.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024