Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Markförsäljning

Vår markreserv är begränsad. Därför bedöms varje försäljning av kommunal mark noggrant. Vi ser försäljningen av mark som en del av vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom markanvisning möjliggör vi för intresserade byggaktörer att utveckla kommunens mark. På så sätt bidrar det till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Haninge.

Tomter till småhus

Haninge kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. 

Markanvisning

En markanvisning innebär rätt för en intressent att samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. Detta sker under en begränsad tidsperiod med vissa i förväg givna förutsättningar.

Kommunen utser intressent eller byggaktör genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet.

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig i Haninge.

Beslut i kommunfullmäktige 2023-02-27 gällande anbudstävlingen i Täckeråker 1:10

Kommunfullmäktige har 2023-03-27 tagit beslut om anbudstävling Täckeråker 1:10. Den anbudstävling som anordnats inom området Vega i Haninge kommun vände sig till intressenter som ville förvärva och utveckla attraktiv kommunal mark. Anbudstävlingen startade under sommaren 2022 och utlystes då på kommunens egen hemsida samt utskick till samtliga som anmält sig via Haninge kommuns intresselista. Tjugo väl genomarbetade anbud inkom under senhösten 2022. Anbudstävlingen har haft utgångspunkt på i första hand pris vilket gör att anbuden jämförs med varandra för att finna bästa anbud. Anbudstävlingens kriterier skulle också vara uppfyllda exempelvis motpartsgranskning med mer.  

Vinnaren är utsedd

Av de tjugo anbuden står nu Ekeblad Bostad AB som vinnare i anbudstävlingen efter en jämn urvalsprocess. Anbudet består av 42 bostadsrätter i flerbostadshus. Vinnaren har inkommit med högst pris och ett gediget och genomarbetat förslag med god gestaltning som smälter väl in i omgivningen och i Vegas miljö.

Det vinnande förslaget skapar förutsättningar att leva hållbart. Utformningen med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv bidrar till ett trivsamt och hållbart bostadskvarter. Visionen är att bevara och utveckla utemiljöerna för att skapa goda livsmiljöer för insekter, djur och människor, vilket bidrar till ekologisk mångfald. Attraktiva utemiljöer där samverkan är en viktig del för att främja ett hållbart bostadsområde är ambitionen. Trä används i största möjliga utsträckning och byggnaderna avses att uppföras med energieffektiva lösningar som klarar kraven för gröna bolån.

Ekeblad Bostad AB har tecknat marköverlåtelse- samt genomförandeavtal. Kommunfullmäktige har 2023-03-27 godkänt marköverlåtelseavtalet.

Frågor?

För vidare frågor om den avslutade anbudstävlingen, kontakta:

Elin Borglund, mark- och exploateringsenheten.

elin.borglund@haninge.se

Tel:08-606 84 39

 

Intresselista för mark

Företag med intresse av mark i Haninge kan registrera sig på kommunens intresselista!

Läs mer och anmäl intresse på Företagsmark och lokaler

Om du har frågor om markköp och markanvisningar går det bra att skicka ett mail till:

mex@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2023