Bostäder växer fram i Vega

I Vega har ambitionen varit att bygga bostäder i balans med naturen och upprätta livsmiljöer som kan passa alla. I den framväxande stadsdelen kommer det att finnas olika upplåtelse- och boendeformer.

Foto: Fredrik Hjerling

Närmast pendeltågstationen blir det höga flerfamiljshus och i utkanten av stadsdelen består bebyggelsen främst av villor och radhus. Totalt är det cirka 4000 bostäder för ungefär 10 000 innevånare.

Stadsdelen består av fyra detaljplaner. 

Se pågående och gällande detaljplaner för Vega

Aktörer i området:

 • NCC har byggt 49 småhus
 • Kärnhem har byggt 141 radhus/parhus som bostadsrätter och bygger nu fler bostadshus 
 • MA Living uppförde 40 radhus
 • Småa byggde 54 villor
 • K2A och RSS har byggt 500 hyresrätter och 123 hus
 • Stena fastigheter har byggt drygt 1 000 bostäder och bygger nu radhus och flerbostadshus
 • Senectus/Mitsemhus har byggt 13 radhus och ett gruppboende
 • Senectus/Mitsemhus har byggt 18 bostadsrättslägenheter och en Ur- och skurförskola
 • Svenska vårdfastigheter har byggt 10 lägenheter och ett gruppboende
 • Bonava bygger flerbostadshus
 • FB Bostad bygger flerbostadshus med förskola
 • Ikano bygger flerbostadshus
 • Lindbäcks bygger flerbostadshus
 • Sveaviken bygger flerbostadshus och småhus

 

 

Kontakt

Peter Wrangsell
Projektledare
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 mars 2022