Hammarbergsvägen, Tungelsta

Ombyggnation av Hammarbergsvägen.

Byggnation av gång- och cykelväg samt ombyggnation av väg påbörjas våren 2022. Arbetet beräknas vara klart hösten 2022. 

Observera att information gått ut brevledes till boende i området för att  förbereda för att anläggningar såsom brevlådor, häckar, staket och liknande måste tas bort från kommunens fastighet före byggstart.

 

Kontakt

Frågor om byggstart & entreprenad: Martin Öberg, anläggningsingenjör

Tel: 08-606 93 96

martin.oberg@haninge.se

 

Frågor om kommunens markinnehav: Elin Borglund, exploateringsingenjör
Tel: 08-606 84 39

elin.borglund@haninge.se

 

 

Senast uppdaterad: 1 mars 2022