Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Köksträdgården i Jordbro

Köksträdgården är en plats mitt i Höglundaparken – ett utevardagsrum med kök som är fyllt av växter som kan ätas på en mängd olika vis. Här finns också sittmöbler, grillar och planteringar. De upphöjda planteringsbäddarna är fyllda med olika växter där buskar, klätterväxter och perenner bidrar med vacker blomning som lockar bin, humlor och fjärilar. Köksträdgården är en plats som sprudlar av liv och biologisk mångfald, här trivs både människor och pollinerare.

Växter med ätbara knoppar, blad eller blommor

De flesta växterna i köksträdgården har ätliga delar. Du kan använda knoppar, blad eller blommor för att krydda den grillade maten eller dekorera en sallad. Flera av buskarna ger goda bär eller söt frukt.

Köksträdgården bidrar till biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att det finns många olika typer av natur, många olika arter och en genetisk variation inom varje art. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer, men också om odlade växter.

Köksträdgården med alla blommande växter bidrar till den biologiska mångfalden med alla blommande växter. Blommorna ger mat, nektar och pollen till våra värdefulla insekter - de vilda pollinerarna. Pollinerarna, exempelvis humlor och bin, för över pollen mellan blommorna när de flyger mellan dem för att samla in nektar och pollen. På så sätt kan växter befruktas och fortplantas.

Förutom mat finns också boplatser för pollinatörerna i Höglundaparken. De lever i gamla, ihåliga träd och i död murken ved. Vi behöver bevara och återskapa fler bra livsmiljöer för vilda pollinatörer. Här i Jordbro gör Höglundaparken ett bra jobb!

Rabatterna i köksträdgården

Här kan du ta del av vilka växter som finns i rabatterna i köksträdgården. Det är allt från bärbuskar och träd till växter och blommor med olika ätbara delar som kan användas i matlagningen som smaksättare och kryddor.

Senast uppdaterad: 15 november 2023