Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Höglundaparkens köksträdgård

Köksträdgården i Jordbro är en plats mitt i Höglundaparken – ett utevardagsrum med kök som är fyllt av växter som kan ätas på en mängd olika vis. Här finns också sittmöbler, grillar och planteringar. De upphöjda planteringsbäddarna är fyllda med olika växter där buskar, klätterväxter och perenner bidrar med vacker blomning som lockar bin, humlor och fjärilar. Köksträdgården är en plats som sprudlar av liv och biologisk mångfald, här trivs både människor och pollinerare.

Växter med ätbara knoppar, blad eller blommor

De flesta växterna har ätliga delar. Du kan använda knoppar, blad eller blommor för att laga smakrika rätter, krydda den grillade maten eller dekorera en sallad. Flera av buskarna ger goda bär eller söt frukt.

Biologisk mångfald med artrikedom och olika naturtyper

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att det finns många olika typer av natur, många olika arter och en genetisk variation inom varje art. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer, men också om odlade växter.

Köksträdgården med alla blommande växter bidrar till den biologiska mångfalden med alla blommande växter. Blommorna ger mat, nektar och pollen till våra värdefulla insekter - de vilda polinerarna. När polinerarna, exempelvis humlor och bin, samlar in nektar och pollen från växter och flyger från blomma till blomma överförs pollen mellan blommorna och på så sätt kan växter befruktas och fortplantas.

Förutom mat finns också boplatser för pollinatörerna i Höglundaparken. De lever i gamla, ihåliga träd och i död murken ved. Vi behöver bevara och återskapa fler bra livsmiljöer för vilda pollinatörer och i Jordbro gör Höglundaparken ett bra jobb!

Senast uppdaterad: 2 maj 2023