Gränsutvisning

Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan vi försöka hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Där vi inte kan hitta någon befintlig gränsmarkering markerar vi med träkäpp eller färg. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande.

En förutsättning för att kunna markera fastighetsgränsen är att det inte finns några tveksamheter om gränsens läge. Gränsutvisningen är inte rättsligt bindande.

Om du behöver nya beständiga gränsrör eller om gränsens läge är oklart behöver du istället ansöka om en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Läs om lantmäterimyndigheten

Pris för gränsutvisning

Timdebitering:

  • 1400 kronor/timme exklusive moms (1750 kronor/timme inklusive moms)

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 1 september 2022