Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om gränsinventering

Sverige är indelat i fastigheter. Dessa har tillkommit under de sista århundradena och genom olika åtgärder.

Fastighetsregistret är Sveriges register över fastighetsindelningen, där finns bland annat information över ägare, byggnader, adresser, rättigheter och samfälligheter.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan. Den har ingen rättsverkan, det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har det. Registerkartan visar bland annat fastighetsindelningen, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Registerkartans redovisning av gränser har olika kvalitet, en del fastigheter, framförallt på landsbygden, kan vara intolkade från gamla kartor och kan därför ligga 10-tals meter fel i registerkartan jämfört mot förrättningskartan och gränsmarkeringarna. Därför pågår ett arbete för att förbättra registerkartan så att den stämmer så bra det går med gällande förrättningshandlingar. Denna förbättring görs ofta i samband med annat pågående arbete, till exempel vid kommande detaljplaner, nybyggnadskartor eller lantmäteriförrättningar.

För att förbättra registerkartan i ett område behöver vi leta och mäta in de gränsmarkeringar som hittas. Därefter beräknas/transformeras gränspunkterna för att bättre passa de gällande förrättningshandlingarna och förrättningskartan. Detta leder till alla allahanda kartprodukter får bättre kvalitet på gränserna och att de då stämmer bättre mot gällande förrättningskarta.

Kvalitetsförbättring av fastighetsgränser i samband med digitalisering av detaljplaner

Vad och varför?

I Haninge kommun pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att digitalisera vårt arbete inom samhällsbyggnadsprocessen. Det långsiktiga målet är bland annat en kraftigt förenklad bygglovsprocess för medborgarna. En förutsättning för detta är att våra detaljplaner är digitala och att bakomliggande data, framför allt fastighetsgränserna, är av god kvalitet i den digitala kartan. För att säkerställa detta behöver vi leta reda på och mäta in gränsmarkeringar, samt göra förbättringar av gränserna enligt de juridiskt gällande förrättningshandlingarna.

Hur påverkas du?

Vi kommer under 2023 och framöver (preliminärt klart 2028) besöka och göra utvalda mätningar i områden berörda av detalj-, stads- och byggnadsplaner. Förutom några pilotprojekt kommer vi arbeta oss bakåt från senaste planerna till de äldsta. Det kommer krävas att vi beträder fastigheter för att inventera och mäta in fastighetsgränserna. I vissa fall är gränsmarkeringarna täckta av jord eller växtlighet och det kan till exempel krävas att vi gräver med spade för att hitta dem.

Observera att arbetet inte är någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gränsmarkeringar på registerkartan. Arbetet kommer att utföras av oss på Kart och Mätenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun.

Du som fastighetsägare kommer genom detta arbete att kunna få ut mer korrekta kartor, till exempel tomtkartan, från kommunens hemsida.

Aktuella områden

Nya områden kommer inom kort.

 

 

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Från och med den 8 juli och till och med den 2 augusti är servicetelefonen stängd för frågor om mätning. Ni är välkomna att kontakta oss via e-post.

Ordinarie telefontider:
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023