Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gatunamn och adresser

Kommunens stadsbyggnadsnämnd ansvarar för namnsättning av gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar. Kommunen ansvarar också för att fastställa nya adressnummer. Det är fastighetsägarens ansvar att visa sitt gatunummer, medan vägskyltar sätts upp av den som ansvarar för vägen.

Saknas adress eller behövs komplettering av adressnummer?

Om adress saknas för din fastighet eller om det behövs kompletteringar med ytterligare adressnummer, kontakta då kommunen. Skicka in till exempel en situationsplan där det framgår vad som ska adressättas.
Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, till exempel entréer till byggnader med bostäder, verksamheter, samlingslokaler eller idrottsanläggningar.

Varför heter vägen så, och vad gömmer sig bakom namnet?

I våra ort- och vägnamn finns det en stor kulturhistorisk källa genom vilken vi kan förstå mer om vår plats i naturen och kulturen, såväl förr som nu. I boken Vägnamn i Haninge förklarar författaren Kjell Eriksson ursprunget till namnen på kommunens gator och vägar. Skriften redovisar både de vägnamn som finns idag och de namn som funnits tidigare men som av olika orsaker har försvunnit.

Boken som är utgiven december 2014 kan köpas hos bokhandlarna inom kommunen samt i receptionen i kommunhuset i Handen (cirkapris 100 kr).

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023