Gatunamn och adresser

Kommunens stadsbyggnadsnämnd ansvarar för namnsättning av gator, vägar, allmänna platser, kvarter och stadsdelar. Kommunen ansvarar också för att fastställa nya adressnummer. Det är fastighetsägarens ansvar att visa sitt gatunummer, medan vägskyltar sätts upp av den som ansvarar för vägen.

Saknas adress eller behövs komplettering av adressnummer?

Om adress saknas för din fastighet eller om det behövs kompletteringar med ytterligare adressnummer, kontakta kommunen.

Varför heter vägen så, och vad gömmer sig bakom namnet?

I våra ort- och vägnamn finns det en stor kulturhistorisk källa genom vilken vi kan förstå mer om vår plats i naturen och kulturen, såväl förr som nu. I boken Vägnamn i Haninge förklarar författaren Kjell Eriksson ursprunget till namnen på kommunens gator och vägar. Skriften redovisar både de vägnamn som finns idag och de namn som funnits tidigare men som av olika orsaker har försvunnit.

Boken som är utgiven december 2014 kan köpas hos bokhandlarna inom kommunen samt i receptionen i kommunhuset i Handen (cirkapris 100 kr).

Senast uppdaterad: 1 september 2022