Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lantmäterimyndigheten

All mark i Sverige är indelad i fastigheter, geografisk avgränsade områden på marken som innehåller land och ibland vatten. Varje fastighet har ett namn och nummer till exempel Täckeråker 1:6. I Haninge kommun finns drygt 22 000 stycken fastigheter.

Det finns även tredimensionella fastigheter så kallade 3D-fastigheter som kan bestå av exempelvis underjordiska garage eller ägarlägenheter.

Vi på lantmäterimyndigheten i Haninge kommun ingår organisatoriskt i stadsbyggnadsförvaltningen men är i vår utövning en självständig myndighet som ansvarar för förrättningar och andra lantmäteritjänster inom kommunen.

Vi kan hjälpa dig med ett antal olika frågor som berör fastigheter, exempelvis:

  • Förändringar i fastighetsindelningen till exempel avstyckning, fastighetsreglering med mera. Har du köpt, sålt eller bytt till dig en del av en fastighet måste du söka om lantmäteriförrättning senast inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknades,annars blir den ogiltig.
  • Råder det oklarheter kring dina fastighetsgränser kan vi hjälpa till med att bistå med handlingar och/eller genomföra fastighetsbestämning där vi bestämmer var gränsens rätta läge är.
  • Bilda servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfälligheter.

Statliga lantmäteriets e-tjänst Min fastighet

Det statliga lantmäteriets har en e-tjänst där du som privatperson kan se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad) areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

För att använda e-tjänsten behöver du giltig e-legitimation på din dator eller Mobilt BankID på din mobila enhet.

Min fastighet (e-tjänst)

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller tidsbokade besök.  

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag-fredag kl 09.30–11.30

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen 

Senast uppdaterad: 24 maj 2023