Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är den linje som skiljer olika fastigheter från varandra. Ibland kan det vara svårt att veta vart gränsen går, speciellt om fastigheten är bildad för många år sedan. Du kan kontakta lantmäterimyndigheten om du behöver hjälp med fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning. Gränsutvisning kan beställas via länk nedan.

Fastighetsbestämning

Om det råder oklarheter eller tvist om var gränsen går, och det inte går att utmärka gränsen på nytt med hjälp av den information som finns tillgänglig kan man ansöka om fastighetsbestämning. Gränser som inte är tillkomna i laga ordning kan också bestämmas med hjälp av fastighetsbestämning. Fastighetsbestämning är en förrättningsåtgärd där förrättningslantmätaren gör en utredning och beslutar om vart gränsen ska gå. Beslutet är rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Om en gränsmarkering har rubbats och behöver utmärkas på nytt kan man ansöka om särskild gränsutmärkning. En viktig förutsättning för att det ska vara möjligt att utmärka en gränspunkt är att det inte råder några tveksamheter var gränspunkten ska vara. Det behövs exempelvis ett bra tekniskt underlag med koordinater som möjliggör en utsättning med rätt noggrannhet. Vid en särskild gränsutmärkning sätter lantmäterimyndigheten ut en ny gränsmarkering i terrängen som blir rättsligt bindande.

Gränsutvisning

En gränsutvisning kan användas om fastighetsägare vill få en visning av var gränsen går, exempelvis vid staketbygge. Det kan också innebära att gamla gränsmarkeringar grävs fram eller letas upp och visas för fastighetsägaren. En gränsutvisning är, till skillnad från fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning, ingen förrättningsåtgärd utan kan utföras av någon annan än lantmäterimyndigheten. Gränsen brukar ofta visas med hjälp av träläkt som slås ned i marken. En gränsutvisning är inte rättsligen bindande.

Läs mer om och beställ gränsutvisning

Ta reda på gränsen på egen hand

Om du själv vill ta reda på hur din gräns går kan du kontakta lantmäterimyndigheten för att få en utskrift av förrättningsakter. Du kan även logga in på lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. I förrättningsakterna kan du studera var gränsmarkeringarna ska vara. Fastighetsgränserna är oftast måttsatta i kartan så att det går att mäta sig fram. De allra flesta fastigheter har fysiska gränsmarkering.

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller tidsbokade besök.  

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag-fredag kl 09.30–11.30

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen 

Senast uppdaterad: 27 juli 2023