Behörighet för mätkonsulter

Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Haninge kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen. Om du bedöms ha tillräckliga färdigheter kommer du att finnas med i kommunens lista över godkända konsulter.

För att få behörighet krävs        

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
  • Praktisk erfarenhet i minst 2 år
  • Totalt minst 5 års sammanlagd utbildning och praktisk erfarenhet. Exempel: 2 års utbildning och 3 års praktisk erfarenhet

I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om behörighet, utan endast den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Behörigheten är giltig i 5 år.

Vi tar ut en administrativ avgift på 1 300 kronor enligt gällande taxa.. 

 

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 1 september 2022