Stompunkter och referenssystem

Stompunkterna utgör ett viktigt underlag för all mätning i samband med mätuppdrag, kartframställning och fastighetsbildning. Stompunkterna finns i vår webbkarta och som öppna data, och är kostnadsfria.

I Haninge kommun används följande referenssystem:

  • Plan: SWEREF99 18 00.
    2009 övergick Haninge kommun att arbeta i referenssystem SWEREF 99 18 00. Innan 2009 användes ST74 65:-1.
  • Höjd: RH 2000.
    Sedan 1 januari 2013 används höjdsystemet RH 2000. Skillnaden mellan det tidigare RH 00 och RH 2000 varierar från +47 till +54 cm.

Stompunkterna utgör ett viktigt underlag för all mätning i samband med utsättning, detaljmätning, avvägning, kartframställning och fastighetsbildning. I kommunen finns ett stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av cirka 5000 markerade punkter på marken.

Polygonpunkterna är noggrant inmätta och beräknade så att koordinatvärdena har en hög lägesnoggrannhet i plan, en del polygonpunkter har även en höjd med centimeters noggrannhet.

Höjdfixarna är finavvägda och har hög noggrannhet i höjd men kan ej användas för inmätning i plan.

Det åligger alltid utföraren att kontrollera mätpunkternas riktighet.

Kommunens stompunkter och skiftkorrektioner

Du kan via vårt kartverktyg hämta polygonpunkter, höjdfixar samt se skiftkorrektioner mellan RH 00 och RH 2000.

Vad kostar det?

Haninge kommun tar inte längre betalt för stompunkterna. I gengäld hoppas vi få hjälp med information om statusen på punkterna och vi tar gärna del av nymätningar och nya punkter. Vi hoppas på detta sätt få bättre koll på punkterna, till alla mätorganisationers fördel.

Kartor för höjdfixar, polygonpunkter och höjdkorrektioner

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 5 februari 2021