Utstakning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats på fastigheten. Därför kan du behöva staka ut läget innan du börjar bygga, krav på detta står i bygglovet. En utstakning markerar husets placering i plan och höjd så att det stämmer med bygglovsbeslutet.

Om du ska spränga och schakta kan du först behöva göra en grovutstakning för att markera den blivande byggnadens hörn. Finutstakning görs efter schaktningen, men oftast innan gjutning av grunden. Då markeras läget mer noggrant, både ytmässigt och höjdmässigt. 

Referenssystem:
Plan: SWEREF 99 18 00
Höjd: RH 2000

Du behöver finutstaka om

 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga ny huvudbyggnad eller komplementbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen och din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt.
 • Du ska bygga till huvudbyggnaden eller komplementbyggnaden mindre än 10 meter från fastighetsgränsen. Det kan även gälla om du ska bygga längre bort från tomtgränsen, men läget bedöms som känsligt. Detta gäller oavsett om din fastighet ligger inom detaljplanerat eller utanför detaljplanerat område
 • Du kan även behöva finutstakning i andra fall om bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov begär det.

Pris för utstakning

 • Ny- och tillbyggnad, 1-4 punkter
  Grovutstakning 4 550 kronor exklusive moms (5 688 kronor inklusive moms)
  Finutstakning 7 800 kronor exklusive moms (9 750 kronor inklusive moms)
 • Plank, mur eller övrig enklare utstakning, 1-4 punkter
  Grovutstakning 3 250 kronor exklusive moms (4 062 kronor inklusive moms)
  Finutstakning 4550 kronor exklusive moms (5 688 kronor inklusive moms)
 • I utstakningen ingår fyra punkter. Varje tillkommande punkt kostar
  650 kronor exklusive moms (812 kronor inklusive moms)

Information om båttaxikostnad som tillkommer till öar utan landförbindelse.

 

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022