Mätning

Här får du information och prisuppgifter om de mätningstjänster som du kan beställa från oss, exempelvis husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning. Privata mätkonsulter som anlitas för mätningstjänster, som utstakning och lägeskontroll, inom Haninge kommun måste vara godkända av stadsbyggnadsnämnden. Referenssystem: Plan: SWEREF 99 18 00 Höjd: RH 2000

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 27 september 2021