Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Taxor och avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende och antalet berörda fastigheter avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Kostnaden består oftast av ett grund- och tilläggsbelopp plus timtaxa, se nivåer nedan.

Grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning (förutom de som omfattas av fasta belopp, se nedan)

Lantmäterimyndigheten tar ut ett grundbelopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Grundbeloppet täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-5 berörda fastigheter): 6500 kr  (gäller från 1 feb 2023)
Tilläggsbelopp (6 => berörda fastigheter): + 12000 kr (gäller från 1 feb 2023)

Exempel:

  • Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 6500 kr + 12000 kr = 18500 kr.

Timtaxa:

Timtaxan ser för närvarande ut enligt följande (gäller från 1 jan 2021):

  • Förrättningslantmätarnas taxa är antingen 1500 kr/h eller 1700 kr/h 
  • Mätnings- och kartingenjör: 1500 kr/h
  • Biträdande handläggare: 1200 kr/h (gäller från 1 feb 2023)

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag efter klockan 18.00. 

Saktaxa - Fasta belopp för vissa åtgärder

Fasta belopp (saktaxa) tas ut för avvisande av ansökningar och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se nedan. Beloppen gäller för nya ansökningar som inkommer från och med 1 februari 2023. Äldre förrättningar debiteras enligt tidigare gällande taxa.

Fasta belopp för hel åtgärd - Ingen tidsdebitering

Avvisande av ansökan: 6500 kr

Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL: 3250 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 700 kr

Beslut om anslutning enligt 42 a § AL: 6500 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 700 kr

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL: 6500 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 700 kr

Bra att veta:

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Vi tittar alltid på hur gränserna såg ut när fastigheten bildades och om någon förändring skett sedan dess.

Att reda ut gränserna för en fastighet kan leda till en komplicerad mätning eller bli besvärlig för att grannarna har olika uppfattning om var gränsen går.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges.

Bildande av samfällighetsförening

Lantmäterimyndighetens medverkan vid bildande av samfällighetsföreningar debiteras enligt taxa: 1450 kr/timme. Åtgärden är momsbefriad.  

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller vid besök. Kontakta oss gärna inför besök.  

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag - fredag kl 9.30–11.30

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen.

Öppettider i kommunhusets reception: 
Måndag - torsdag kl 8-17
Fredag kl 8-15

Senast uppdaterad: 23 februari 2024