Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ändra eller dela fastighet

Att dela en fastighet i flera fastigheter gör du genom att avstyckning eller klyvning. Du kan även slå ihop flera fastigheter till en fastighet, vilket kallas sammanläggning. Om fastigheter ändras utan att nya skapas görs det genom fastighetsreglering.

Bilda nya fastigheter

 • Avstyckning
  Genom en avstyckning kan ett område av en befintlig fastighet avskiljas och bilda en egen, ny fastighet. Den nya fastigheten brukar kallas styckningslott och det som är kvar av den befintliga fastigheten kallas stamfastighet
 • Klyvning
  Genom klyvning kan en befintlig fastighet som samägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet. Genom klyvning upphävs samägandet.
 • Sammanläggning
  Genom sammanläggning kan den som äger flera befintliga fastigheter lägga ihop dessa till en enda ny fastighet.
 • Förhandsbesked om bygglov
  För att kunna bilda nya fastigheter måste dessa vara lämpliga för sitt ändamål. Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område och den tilltänkta fastigheten är obebyggd krävs först ett förhandsbesked om bygglov innan lantmäterimyndigheten kan pröva ansökan om avstyckning eller klyvning.

  Mer information och ansökan om förhandsbesked finns här: Länk

Ombildning av fastigheter

 • Fastighetsreglering
  När du ändrar fastigheter utan att skapa nya kallas det ombildning. Vid ombildning av en fastighet skapas inga nya fastigheter utan befintliga fastigheter förändras genom att mark läggs till eller dras ifrån dem. Åtgärden kallas fastighetsreglering och används till exempel då en fastighetsägare utökar sin fastighet genom att köpa mark från grannen.

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller tidsbokade besök.  

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag-fredag kl 09.30–11.30

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020