Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kopieringstaxa för allmänna handlingar

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxa. Kommunen har rätt att i det enskilda fallet besluta om att avgiften ska betalas i förskott.

Avgift för kopior och för utskrift ur datasystem

Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor. I de fall beställd kopia av en handling har tagits fram, kan kostnaden komma att debiteras även om mottagaren inte hämtar handlingen.

Format A4

 • Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt
 • Beställning av 20 sidor: 50 kr
 • Varje sida därutöver: 2 kr/sida

Format A3

 • Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt
 • Beställning av 20 sidor: 75 kr
 • Varje sida därutöver: 4 kr/sida

Format A2

 • Pris: 50 kr/sida

Format A1

 • Pris: 50 kr/sida

Prisexempel

Om du beställer kopior på ett dokument på 30 sidor blir kostnaden 70 kr (50 kr + 10 x 2 kr).

Portokostnad

Kommunen ska, när avgift för kopior tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram.

Postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända handlingen med bud eller liknande kan tillkomma. Försändelser med handlingar som kan omfattas av sekretess gentemot tredje part rekommenderas. Avgiften för detta tillkommer. Eventuell emballagekostnad kan tillkomma.

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 19 sidor missbrukas, till exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt att behandla samtliga uttag som en och samma begäran.

Avgift för elektroniskt utlämnande

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men kan om detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

 • Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt
 • Beställning av 20 sidor: 50 kr
 • Varje sida därutöver: 2 kr/sida

Avgifter för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut

Enligt nedan:

 • Av kommunens förtroendevalda, som begär ut handlingar i sitt uppdrag.
 • Internt mellan kommunens förvaltningar.
 • Av de kommunalägda bolagen eller kommunalförbunden
 • Av personalföreträdare.
 • Av föreningar med anknytning till Haninge vid beställning av digitala bilder publicerade på Haninge kommuns webbplats och som ska användas för ickekommersiellt syfte.
 • Om handlingen är avgiftsbelagd enligt annan författning.
 • Av andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024