Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lantmäteriförrättning

När du ska ändra din fastighet eller om du vill bilda rättigheter såsom servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning. Vad lantmäteriförrättningen ska innehålla och hur den görs beror på vilken typ av ärende det är.

Lantmäteriförrättning kallas den handläggningsprocess som ett inkommet ärende genomgår hos lantmäterimyndigheten. Varje lantmäteriförrättning handläggs av förrättningslantmätare. I denna process finns ett flertal steg som förrättningslantmätaren går igenom innan förrättningen slutligen avslutas med ett eller flera beslut. Besluten kan överklagas inom en överklagandetid på fyra veckor. En lantmäteriförrättning är nödvändig för att förändringar i fastighetsindelningen ska kunna ske.

När lantmäteriförrättningen är klar och eventuella överklaganden har behandlats införs resultatet av förrättningen i fastighetsregistret. I fastighetsregistret blir lantmäteriförrättningen offentlig för alla att ta del av.

Hur en lantmäteriförrättning ska gå till regleras i Fastighetsbildningslagen (FBL).
Olika typer av ärenden kräver olika arbetsinsatser vilket leder till att lantmäteriförrättningar kan variera i tidsåtgång och kostnad.

Vad lantmäteriförrättningen ska innehålla och vad resultatet blir baseras på vad ansökan avser för åtgärd samt på de yrkanden som framförs under handläggningens gång.

Ansökan kan skickas in analogt via blankett eller digitalt via e-tjänst.

Ansök om lantmäteriförrättning (blankett)

För att ansöka om en lantmäteriförrättning kan du fylla i vår ansökningsblankett. Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga eventuella fullmakter eller utdrag från bolagsverket om du företräder en juridisk person. Bifoga också gärna en karta och beskriv tydligt vad det är du vill göra.

Ansökan ska vara undertecknad och inskickad i original. Vid överlåtelse av del av en fastighet måste ansökan om fastighetsbildning vara inskickad inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats för att överlåtelsen ska vara giltig. Ett underskrivet original eller vidimerad kopia av överlåtelseavtalet måste finnas med i ansökan till oss. För att överlåtelseavtalet ska vara giltigt och kunna ligga till grund för en lantmäteriförrättning måste det uppfylla de formkrav som finns.

Ansök om lantmäteriförrättning eller följ pågående lantmäteriförrättningar (e-tjänst)

Tjänsten riktar sig till privatpersoner som ansöker om:

  • Avstyckning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Sammanläggning

Detta kan du göra med e-tjänsten

För att göra en så korrekt ansökan som möjligt har du möjlighet att i e-tjänsten se över ditt egna fastighetsinnehav samt söka information om andra fastigheter.

Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser samt mät-och ritmöjligheter för att illustrera önskemål i ansökan på bästa sätt.

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan då:

  • Signera din ansökan
  • Granska eventuella bifogade handlingar
  • Följa pågående lantmäteriförrättningar

 Tjänsten innehåller även begreppsförklaringar som förekommer under en lantmäteriförrättning.

E-tjänst för lantmäteriförrättning

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar för en förrättning från ansökan till registrering i fastighetsregistret varierar beroende på bland annat svårighetsgraden och typ av fastighet. Vår målsättning är att en enkel avstyckning (en lott) ska vara klar inom ca 4 månader från att handläggningen påbörjats.

När du fått ditt beslut har du fyra veckor på dig att göra eventuella överklaganden. När lantmäteriförrättningen är klar och eventuella överklaganden har behandlats införs resultatet av förrättningen i fastighetsregistret. I fastighetsregistret blir lantmäteriförrättningen offentlig för alla att ta del av.

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller vid besök. Kontakta oss gärna inför besök.  

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 2

Telefontider:
Måndag - fredag kl 9.30–11.30

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen.

Öppettider i kommunhusets reception: 
Måndag - torsdag kl 8-17
Fredag kl 8-15

Senast uppdaterad: 26 mars 2020