Provtagning av enskilt dricksvatten

Har du egen dricksvattenbrunn bör du göra regelbundna kontroller av vattnets kvalitet.  Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst var tredje år. Om flera fastigheter delar på brunnen är rekommendationen att vattnet kontrolleras varje år.

Vilka prover ska jag ta?

Man bör både ta ett bakteriologiskt- samt ett kemiskt prov av ditt brunnsvatten. För avloppsansökan krävs båda.

Hur fungerar det?

Man bör anlita ett ackrediterat laboratorium. Du beställer vattenflaskor för provtagning via webben och får dem hemskickade tillsammans med en kylväska. Laboratoriet bifogar instruktioner för hur vattenprovet ska tas. Proverna lämnas sedan in på laboratoriets inlämningsställen. Som privatperson kan du anlita vilket labb du vill för analys av brunnsvatten. 

Inlämning av vattenprover för Haninge och Nynäshamn

Haninge och Nynäshamns kommuner har ramavtal med SGS Analytics (hette tidigare Synlab) gällande labbtjänster och kan ta emot vattenprover för vidare transport på följande platser:

Nynäshamn: Kontaktcenter i kommunhuset på Stadshusplatsen 1 tisdagar mellan klockan 8 och 12.

Haninge: Anläggarvägen 6, proverna lämnas i korridoren innanför entrén på anvisad plats. Tisdagar mellan klockan 8 och 13.

Vid storhelger kan andra tider gälla än ovanstående. Du kan även lämna in dina vattenprover på SGS Analytics inlämningsställen.

Kampanjkod vid beställning av Trygghetspaketet
Beställer du Trygghetspaketet får du 20 % rabatt på priset om du uppger kampanjkoden SMOHF2021. Koden skrivs in i rutan kampanjkod på tredje sidan i beställningen. Koden gäller fram till och med 31/12 2021.
 
Beställning av provmaterial görs via www.brunnsvatten.se
Vid frågor om beställningar, leveranser eller provtagningar kontakta SGA Analytics 013-25 49 91

Kryssa gärna i att kommunen får ta del av provresultatet

Det är en service kommunen har att vara provinlämningsställe. Kryssa gärna i att kommunen får ta del av ert provresultat. Det har alla nytta av.

Inlämning av vattenprover för Tyresö

Tyresö kommun har ett ramavtal med Eurofins gällande labbtjänster och kan ta emot vattenprover för vidare transport.
Om du beställer vattenanalys genom Eurofins kan du lämna in ditt dricksvattenprov till Tyresö kommuns reception, så skickas det vidare till Eurofins.
Läs mer på Tyresö kommuns hemsida: Provtagning Tyresö kommun

 

Senast uppdaterad: 25 november 2021