Så kan du lösa hantering av både WC- och BDT-vatten

Det kan flera faktorer som gör det möjlighet att få tillstånd för en anläggning med både WC samt BDT-vatten. Den vanligaste är det är dyrt att separera avloppsledningar. I de fall ansökan gäller en anläggning för både WC samt BDT-vatten ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ med kostnadsberäkning även redovisas

Anläggningar med både WC samt BDT-vatten består normalt av tre reningssteg:

Fosforrening

Fosforrening kan ske via ett filter eller kemisk fällning. Vid kemisk fällning doseras fällningskemikalier till exempel till ledningssystemet under diskbänken. Det kemiskt fällda slammet samlas upp i slamavskiljaren / minireningsverket. Fosforfilter består oftast av en typ av filterbrunn som fylls med ett utbytbart filtermaterial som finns i 500 kg eller 1 000 kg säckar och placeras efter reningsanläggningen. Byte av säckar görs normalt med en kranbil.

Sedimentering

Sedimentering avskiljning av fasta partiklar för det krävs en slamavskiljare med tre kammare, storleken 4 m3 krävs för kemisk fosforfällning och 2 m3, krävs för fosforfilter

Biologisk rening

Biologisk rening mikroorganismer som renar i närvaro av luft sker oftast i markbädd/infiltration/biologisk steg/minireningsverk/filtermaterial.

Anläggningarna kräver ett serviceavtal samt tömning av kommunerna. Beroende på miljöskydd, normal eller hög krävs att anläggningen uppfyller olika reningsgrad. För hög skyddsnivå krävs en reduktion på 90% fosfor, 50% kväve och 90% BOD. Normalskyddsnivå kräver en reduktion på 70% fosfor och 90% BOD.

Minireningsverk

Minireningsverken är tekniskt den mest komplicerade anläggningen, som oftast upptar en mindre yta. Denna anläggning har höga driftkostnader för en enskild fastighetsägare.

Minireningsverk ska förutom ovanstående tre steg normalt även bestå av ett fjärde steg - efterpolering för att ta bort smittämnen, som görs vanligtvis på en efterpoleringsbädd.

Minireningsverk kräver förutom ett serviceavtal och tömning av kommunerna också tillsyn från SMOHF. I vissa fall krävs även återfyllnad av vatten vid tömning. Tekniklösningen markbädd på burk är ett undantag och kräver ingen tillsynsavgift från SMOHF samt efterpolering.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020