VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

SRV bild Foto: Bild från SRV

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

Kontakta oss om du behöver hjälp gällande:

Teknikval och lösningar för eget enskilt avlopp, eget vatten, information om vilka produkter som är godkända att använda, gemensamhetsanläggning, kostnader, myndighetskontakt och branschinformation.

SMOHF arbetar med myndighetsfrågor enligt miljöbalken. Om du ska installera ett nytt eller ändra ett befintligt enskilt avlopp måste du ansöka till SMOHF. Det är viktigt att alla avloppsanläggningar fungerar som det ska annars riskeras orenat avloppsvatten att släppas ut. Fungerar inte en anläggning vid en inventering av SMOHF måste avloppet åtgärdas.

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar kraven som SMOHF ställer.

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget (enskilt avlopp)

  • Långsiktig, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktig ur kostnadsynpunkt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

Vattenanalys

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, därför är det viktigt att du kontrollerar ditt dricksvatten minst vart tredje år.

Information om provtagning 

Var rädd om ditt brunnsvatten

Den framtida klimatförändringen medför att man kan behöva minska grundvattenuttaget främst under maj till september för att inte riskera saltvatteninträngning eller en sinande brunn på sensommaren. Fastigheter som ligger kustnära, låglänt samt på öar har en större risk för att få saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Saltvatteninträngning går att få bukt med men det tar lång tid. För att undvika eller minska saltvatteninträngning eller en sinande brunn finns åtgärder att göra bland annat att minska grundvattenförbrukningen. Nedan är tips på åtgärder.

Minska grundvattenförbrukningen från din brunn.

Att använda regnvatten istället för brunnsvatten i ett hushåll är ett mycket bra alternativ som både är mer miljövänligt samt utökar vattenkapaciteten. Installera vattenmätare samt snålspolande armatur är andra åtgärder för minska förbrukningen av vatten.

Regnvattensystem

Sinande brunn/lagringstank

Genom att ta ett lågt jämnt flöde från brunnen till en lagringstank minskar eller undviker man risken för saltvatteninträngning samt ökar vattenkapaciteten på sin brunn. Sinar brunnen plötsligt kan man först köpa en tank och betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank, använd inte det vattnet för att även fylla på din brunn. Rengöringsmedel för desinfektion av tanken samt vattenkonserveringsmedel (vid köp av vatten) finns att köpa på till exempel båttillbehörsbutiker. Placera tanken svalt.

Teknisk lösning undvika/minska saltvatteninträgning 

Täta, höja upptaget, flera brunnshål.

Är brunnen djupt borrad är risken för saltvatteninträngning större. Man kan täta och fylla upp botten på brunnen och höja vattenuttaget från brunnen. Ett annat alternativ är att borra flera mindre djupa hål och ta lite vatten från varje hål.

Övrigt

För närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda vatten och avlopp. För mer information kontakta Skatteverket.

Skatteverkets hemsida

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 juni 2020