VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

SRV bild Fotograf: Bild från SRV

VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

Kontakta oss om du behöver hjälp gällande:

Tekniklösningar för eget enskilt avlopp, eget vatten, information om vilka produkter som är godkända att använda, gemensamhetsanläggning, kostnader, regler, ansökan, tillstånd, myndighetskontakt och branschinformation.

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget (enskilt avlopp)

  • Långsiktig, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktig ur kostnadsynpunkt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

Var rädd om ditt brunnsvatten

Det finns flera sätt att värna om ditt brunnsvatten. Det mest hållbara alternativet är att främst använda det till dryck och matlagning. Till övriga användningsområden används då i första hand regnvatten, se alternativ 1.
För att öka kapaciteten på din brunn kan du mellanlagra vattnet i en tank, det ger ett jämnare tillflöde till brunnen och minskar risken för saltvatteninträngning, se alternativ 2.

Alternativ 1

Alternativ 2

VAD GÖR JAG OM BRUNNEN SINAR?

Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank, använd inte det vattnet för att även fylla på din brunn. Tanken skall vara väl rengjord och desinfekterad innan användning och man bör tillsätta en vattenkonserverings produkt som gör att gör att vattnet håller mycket längre. Rengöringsmedel för desinfektion av tanken samt vattenkonserveringsmedel finns att köpa på tex båttillbehörsbutiker. Placera tanken om möjligt i skuggan.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2019