VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

SRV bild Fotograf: Bild från SRV

VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

Kontakta oss om du behöver hjälp gällande:

 • Tekniklösningar för eget enskilt avlopp
 • Eget vatten
 • Information om vilka produkter som är godkända att använda
 • Gemensamhetsanläggning
 • Kostnader
 • Regler
 • Ansökan
 • Tillstånd
 • Myndighetskontakt
 • Branschinformation
 • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget (enskilt avlopp)

 • Långsiktig, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
 • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
 • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktig ur kostnadsynpunkt på längre sikt
 • Höjer ofta fastighetsvärdet

 

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017