VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

SRV bild Foto: Bild från SRV

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

Kontakta oss om du behöver hjälp gällande:

Teknikval och lösningar för eget enskilt avlopp, eget vatten, information om vilka produkter som är godkända att använda, gemensamhetsanläggning, kostnader, myndighetskontakt och branschinformation.

SMOHF arbetar med myndighetsfrågor enligt miljöbalken. Om du ska installera ett nytt eller ändra ett befintligt enskilt avlopp måste du ansöka till SMOHF. Det är viktigt att alla avloppsanläggningar fungerar som det ska annars riskeras orenat avloppsvatten att släppas ut. Fungerar inte en anläggning vid en inventering av SMOHF måste avloppet åtgärdas.

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar kraven som SMOHF ställer.

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget (enskilt avlopp)

  • Långsiktig, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktig ur kostnadsynpunkt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

Vattenanalys

En vattenanalys, kemisk och mikrobiologisk normalkontroll skall ingå vid tillståndsansökan för avlopp. Analysen får högst vara tre år gammal. Anlitas SYNLAB kan man lämna in vattenprov i  receptionerna i Haninges och Nynäshamns kommunhus på tisdagar före klockan 13.30. För Tyresö kommun lämnas prover in på onsdagar före klockan 13.30 till Servicecenter.

Övrigt

För närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information kontakta Skatteverket

Var rädd om ditt brunnsvatten

Grundvatten är ett hårt vatten och en begränsad resurs och ska användas till dryck och matlagning. Regnvatten är ett mjukt vatten och lämpligt att användas för övriga ändamål i ett hushåll. Genom att använda regnvatten istället för brunnsvatten i ett hushåll värnar man om sitt brunnsvatten, utökar vattenkapacitet och gör en insats för miljön.

Regnvattensystem

Vad gör jag om brunnen sinar?

Om brunnen sinar kan du hyra eller köpa en vattentank, exempelvis en standard 1000-liters IBC-tank som är godkänd för livsmedelsförvaring. Du kan sedan betala ett åkeriföretag som kan transportera vatten till fastigheten och fylla upp din tank, använd inte det vattnet för att även fylla på din brunn. Tanken skall vara väl rengjord och desinfekterad innan användning och man bör tillsätta en vattenkonserverings produkt som gör att gör att vattnet håller mycket längre. Rengöringsmedel för desinfektion av tanken samt vattenkonserveringsmedel finns att köpa på tex båttillbehörsbutiker. Placera tanken om möjligt i skuggan.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020