VA-rådgivning för dig som har enskilt vatten och avlopp

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

SRV bild Bild från SRV Foto: Bild från SRV

Kontakta oss om du behöver hjälp gällande:

Teknikval och lösningar för eget enskilt avlopp, eget vatten, information om vilka produkter som är godkända att använda, gemensamhetsanläggning, kostnader, myndighetskontakt och branschinformation.

SMOHF arbetar med myndighetsfrågor enligt miljöbalken. Om du ska installera ett nytt eller ändra ett befintligt enskilt avlopp måste du ansöka till SMOHF. Det är viktigt att alla avloppsanläggningar fungerar som det ska annars riskeras orenat avloppsvatten att släppas ut. Fungerar inte en anläggning vid en inventering av SMOHF måste avloppet åtgärdas.

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar kraven som SMOHF ställer.

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

Om gemensamhetsanläggningar 

Vi ser gärna att grannar går ihop i området och gör gemensamma anläggningar för dricksvatten och avlopp. VA-rådgivningen ger stöd under hela processen. 

Fördelar med en gemensamhetsanläggning, jämfört med eget (enskilt avlopp)

  • Långsiktig, oftast bästa lösning för en samlad bebyggelse
  • Bättre rening och mindre risk för förorening av dricksvatten
  • Ekonomiskt fördelaktigt: en hög investeringskostnad men fördelaktig ur kostnadsynpunkt på längre sikt
  • Höjer ofta fastighetsvärdet

Övrigt

För närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda vatten och avlopp. För mer information kontakta Skatteverket.

Skatteverkets hemsida

Reningsteknik för enskilda brunnar

Haninge kommun deltar i ett projekt för reningsteknik, har du en egen brunn och vill stödja projektet genom att besvara en enkät?

Läs mer här

KONTAKT

VA-rådgivning

08-606 80 70
va-radgivning@haninge.se

Besöksadresser

Haninge kommun
Anläggarvägen 6
Haninge

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
Nynäshamn

Tyresö kommun, servicecenter
Marknadsgränd 2
Tyresö Centrum

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020