Underhållsarbeten

Här presenteras kommande och pågående planerade VA-arbeten.

Pågående och kommande arbeten:

 

Tidigare arbeten:

2021-09-06 Ledningsarbete Skansvägen, Vendelsö

VA-avdelningen utför en ledningsreparation i höjd med Skansvägen 4 vilket medför att vägen är avstängd för genomfart under vecka 36.

2021-06-23 Ledningsinventering med rök i Tungelsta/Krigslida samt Vendelsö vecka 27-28, 33-36

Haninge kommun har ett pågående arbete för att minska mängden tillskottsvatten (regn- och dräneringsvatten) till våra spillvattenförande ledningar (avlopp från hushåll). Tillskottsvatten bidrar till ökade miljöproblem och kostnader samt är en ledande orsak till källaröversvämningar.

Svapipe AB kommer på uppdrag av Haninge kommun att inventera dag- (regn- och smältvatten) och spillvattenanslutningar (avloppsvatten från toalett, tvätt, disk m.m.) i Tungelsta/Krigslida samt två mindre områden i Vendelsö.

För att på snabbaste sätt undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sedan upp genom stuprör, brunnar m.m. Röken är helt ofarlig och benämns som ”teaterrök”.

Detta arbete görs i syfte att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som kan uppstå.

Berört område ledningsinventering

Berört område ledningsinventering

Berörda fastigheter

Ledningsinventeringen sker inom de markerade områdena.

2021-08-25

Uppdatering 11:10
Arbetet är nu slutfört och samtliga fastigheter ska åter ha tillgång till vatten. 
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

9.30-16.00
Vattenavstängning Mårtensberg

VA-avdelningen utför reparation av en ledning och stänger därför av vattentillförseln till markerade fastigheter på kartan. Tappställe upprättas vid Klenavägen 6, markerat med blått på kartan, medtag eget kärl.

Berörda fastigheter är Alfabetsvägen 3, 4-38 samt 48-74 (jämna nummer), Mårtensbergsvägen 2-12 (jämna nummer), 11-17 samt 61-67 (udda nummer), Skolrådsvägen 100-122 (jämna nummer).

Vattnet kan efter påsläpp vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

SMS-tjänsten som vi använder oss av ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress. Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden, anmäl gärna ditt nummer.
Läs mer här: SMS-tjänst

Berörda fastigheter vattenavstängning.

 

2021-05-25 - 2021-06-25 Ledningsförläggning Vegavägen

Uppdatering 2021-07-01:
Vegavägen är öppen för trafik men ännu inte asfalterad. 

VA-avdelningen utför arbete på ledningsnätet i området vilket medför Vegavägen stängs av för genomfart i höjd med nummer 26-28.
Arbetet beräknas vara klart 2021-06-25
Avstängning Vegavägen

2021-05-20 Spolning av ledningar i Årsta havsbad

Efter tidigare års bakterieförekomst i vattenledningarna i Årsta Havsbad beslutades att provtagningen i området skulle utökas samt att omsättningen av vatten i förebyggande syfte ska ökas med hjälp av spolning.
Nu i veckan har VA-avdelningen varit på plats och spolat ur vattenledningar och kommer tillbaka under sommaren.

 

2021-06-16 12.00-18.00 Underhållsarbete vattenverket Muskö

VA-avdelningen utför underhållsarbete på vattenverket vilket medför att vattnet stängs av för fastigheter på Muskö med kommunalt vatten och avlopp.

Förbered genom att tappa upp vatten i förväg och notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Spola kallvatten en stund så försvinner det.

Tappställe upprättas mittemot Skarpavägen 12, vid Skarpavägens lekplats.

SMS-tjänsten som vi använder oss av ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress. Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden, anmäl gärna ditt nummer. Läs mer här: SMS-tjänst

2021-05-06 - Uppdatering

Arbetet har gått bra och nu håller ledningarna på att luftas, förhoppningsvis har alla fastigheter vatten igen före kl 12:30.
Är vattnet lite missfärgat eller innehåller luft när det kommer tillbaka så spola kallvatten en stund så försvinner det.

2021-05-06 9:30-15:30

VA-avdelningen utför underhållsarbete på vattenledningsnätet i området vilket medför att vattnet stängs av för fastigheter markerade med rosa på kartan.

Förbered genom att tappa upp vatten i förväg och notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Spola kallvatten en stund så försvinner det.

Berörda fastigheter:
Vädurens gata 201-209 samt 213 (udda nummer) 202-208 samt 212-214 (jämna nummer)
Oxens gata 237-245 samt 249-265 (udda nummer) 236-244 samt 250-266 (jämna nummer) 
Tvillingarnas gata 337, 338 och 339.

Berörda fastigheter Oxens gata

Senast uppdaterad: 13 september 2021