Underhållsarbeten

Pågående och kommande arbeten:

2019-04-01, Tungelsta och Krigslida
Renovering av spillvattenledningar.

Haninge kommun förnyar delar av avloppsnätet i Tungelsta och Krigslida och har beställt renovering av spillvattenledningar i området. Ledningarna ska renoveras genom relining som innebär att man för in ett flexibelt foder (som består av syrafast impregnerad polyesterfilt) inuti den gamla ledningen. Vi väljer att renovera befintliga ledningar istället för att byta ut dem, detta för att undvika stora schakt och för att minska störningar för omgivningen.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Du kan under arbetet fortsätta att använda ditt avlopp men begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika översvämning då er servisledning är stängd under vår installation. 

Arbetet kommer pågå vecka 15-20.

Följande vägar berörs:

Allévägen, Vinkelvägen, Lidavägen, Stenvägen, Krigslidavägen, Orrvägen, Idrottsvägen, Diskusvägen, Södertäljevägen och Rosgården.

Informationsblad

2019-03-12, Handens industriområde
Arbeten för säkrare vattenleverans

Haninge växer och vi arbetar nu för att säkra vattenleveransen för dagens och framtida behov i Handen.

Under våren pågår arbeten i Handens industriområde utmed Anläggarvägen. Arbetena är planerade så att vattenleveransen till fastigheter utmed Anläggarvägen inte ska påverkas under byggtiden, kortare avbrott kan dock förekomma. Vi kommer att avisera i god tid till dem som berörs via informationsblad i brevlåda samt på vår hemsida.

Vi ber om överseende med att projektet påverkar framkomligheten för trafikanter i och med att delar av Anläggarvägen behöver grävas upp.


Avslutade arbeten:

2019-04-10, Ledningsarbete Vendelsö skolväg

Onsdag 10/4 klockan 09:30-15:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Vendelsö skolväg och därmed stänga av vattnet. Detta berör nummer 5-23, udda nummer.

Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2019-03-12, Dalarö
Renspolning av vattenledningsnätet

Svapipe AB kommer under mars och april att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Dalarö på uppdrag av Haninge kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetet beräknas påbörjas i början av mars månad och pågå ca 4 veckor framöver. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. Den dag ni berörs av spolningen uppmanas ni att inte använda vattnet. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Informationsblad

2019-03-22 Lorensbergsvägen, Vendelsö


Fredag 22/3 klockan 08:00-14:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Lorensbergsvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör nummer 68-110, markerade fastigheter på kartan. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

blobid0.png

2019-02-04 Vallavägen, Handen

Måndag 4/2 klockan 10:00-14:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Vallavägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör markerade fastigheter på kartan. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

blobid1.png

2019-02-04 Vallavägen, Handen

Måndag 4/2 klockan 21:00-01:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Vallavägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör markerade fastigheter på kartan. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

blobid2.png

 

2019-01-17 Vallagränd, Handen

Torsdag 17/1 klockan 20:30-00:30 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör Vallagränd 2, 4, 41, 47 och 49. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2019-01-16 Folkparken 1-21 (udda nummer), Handen

Onsdag 16/1 klockan 10:00-14:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör Folkparken 1-21 (udda nummer). Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-12-19 Nynäsvägen 40-44, Handen

 

Onsdag 19/12 klockan 10:00-13:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör markerad fastighet. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-12-19 Nynäsvägen 46-56, Handen

Onsdag 19/12 klockan 14:00-17:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör markerade fastigheter. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

blobid4.png

2018-12-12 Nynäsvägen/Tuvvägen, Handen

Onsdag 12/12 klockan 21:00-01:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen/Tuvvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheter markerade fastigheter. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

blobid5.png

2018-10-30 Nynäsvägen/Haningevägen, Handen

Tisdag 30/10 klockan 10:00-13:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen. Detta berör fastigheter på Nynäsvägen och Haningevägen. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.


2018-10-25 Nynäsvägen/Haningevägen, Handen

Torsdag 25/10 klockan 10:00-13:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen. Detta berör fastigheter på Nynäsvägen och Haningevägen. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-10-15 Ringvägen, Västerhaninge

Måndag 15/10 klockan 10:00-15:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Ringvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör följande fastigheter: Ringvägen 31-73 (udda nummer) och Ringvägen 48-104 (jämna nummer). Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-10-01 - 2018-10-22 Renspolning av vattenledningsnätet på Dalarö
Arbetet är fortsatt uppskjutet, vi återkommer med nya datum.

2018-09-27 Lillgården, Tungelsta

Torsdag 27/9 klockan 00:00-06:00 kommer vattnet att stängas av i Lillgården med anledning av pågående ledningsarbeten. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-09-17 Nynäsvägen/Haningevägen, Handen

Måndag 17/9 klockan 10:00-14:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen. Detta berör fastigheter på Nynäsvägen och Haningevägen. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

 

2018-09-17 Nynäsvägen med flera, Handen

Måndag 17/9 klockan 22:00-05:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen. Detta berör fastigheter på Nynäsvägen, Anna Marias väg och Bergsvägen. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

 blobid7.png

 

2018-08-15 Dalarö , Baldersvägen, Dalarö Skansväg och Lyngsåsa Onsdagen den 15/8 klockan 10.00-16.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör ett flertal fastigheter på Baldersvägen, Dalarö Skansväg och Lyngsåsa. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-08-14 Eskilsvägen 41-47, (ojämna husnummer), Handen

Tisdag 14/8 klockan 9:30-13:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Eskilsvägen. Detta berör fastigheterna på Eskilsvägen 41-47, ojämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-08-13 Eskilsvägen 49-65, (ojämna husnummer), Handen

Måndag 13/8 klockan 9:30-13:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Eskilsvägen. Detta berör fastigheterna på Eskilsvägen 49-65, ojämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-08-06 Eskilsvägen 41-65, (ojämna husnummer), Handen

Måndag 6/8 klockan 10:00-16:00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Eskilsvägen. Detta berör fastigheterna på Eskilsvägen 41-65, ojämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-08-05 Nynäsvägen 46-62 (jämna husnummer), Handen

Söndag 5/8 klockan 10.00-14.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Nynäsvägen. Detta berör fastigheterna på Nynäsvägen 46-62, jämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-06-26 Idunvägen/Sleipnervägen, Handen

Tisdag 26/6 klockan 9.00-15.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Sleipnervägen och Idunvägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Sleipnervägen 4-10, jämna nummer, samt Idunvägen 1-33, udda nummer.
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-06-24 Sleipnervägen, Handen

2018-06-24 20:45
Arbetet är nu slutfört och samtliga fastigheter har återigen tillgång till vatten. Vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-06-24 17:30
På grund av förseningar i arbetet beräknas vattnet åter tidigast kl. 20:00, tappställe finns iordningställt i korsningen Sleipnervägen/Idunvägen. Medtag egna kärl.

Söndag 24/6 klockan 10.00-18.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete på Sleipnervägen och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Sleipnervägen 1-67, udda nummer.
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-06-19 Dalarö
Tisdag 19/6 klockan 10.00-15.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör ett antal fastigheter på Vasavägen, Dalarö Skansväg, Baldersvägen och . Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

Följande fastigheter är berörda:

 

2018-06-06 Runstensvägen/Parkvägen/Dalarövägen, Handen
Onsdag 6/6 klockan 10.00-15.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Parkvägen 1-9 udda nummer, Runstensvägen 21-27 udda nummer och Dalarövägen 10-12 jämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-05-30 Hallstens väg, Vega

Onsdag 30/5 klockan 10.00-13.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Hallstens väg. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-05-24 Källvägen, Handen
Torsdag 24/5 klockan 19.00-22.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Källvägen 16-22 jämna nummer. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-04-05 Malmvägen 2-32, Vikingavägen 2-24 (jämna nummer) samt bussgaraget
Torsdag 5 april 19:00-23:00 stänger vi av vattnet till Malmvägen 2-32, Vikingavägen 2-24 (jämna nummer) samt bussgaraget.
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-03-27 Hallstens väg, Vega
Tisdag 27/3 klockan 10.00-14.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Hallstens väg. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-03-20 Nynäsvägen 58-74 (jämna nummer)
Tisdag 20 mars 12:00-16:00 stänger vi av vattnet till Nynäsvägen 58-74 (jämna nummer).
Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kontorstid: Leif Engström,  08-606 85 09
Övrig tid: VA-jouren 08-7412897
E-post: vatten@haninge.se

2018-03-08 Hallstens väg, Vega
Torsdag 8/3 klockan 10.00-13.00 kommer VA-avdelningen att genomföra ett underhållsarbete och därmed stänga av vattnet. Detta berör fastigheterna på Hallstens väg. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-03-06 Brandbergens industriområde
Viss störning i vattenleveransen.
Tisdag 6 mars 08:00-20:00 stänger vi av vattnet till Brandbergens industriområde. Vattenleverans ordnas i ordinarie vattennät med vattentankar. Det innebär att vattnet kan bli missfärgat, innehålla luft och tryckfall kan förekomma. Vi rekommenderar därför att du tappar upp vatten i förväg.
Efter avslutat arbete kan vattnet vara fortsatt missfärgat, spola då kallvatten en stund så försvinner det.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kontorstid: Micke Björk, 070-6064184 eller Niklas Myhrberg 08-6067358
Övrig tid: VA-jouren 08-7412897
E-post: vatten@haninge.se

2018-03-06 Smedvägen, Handen
Tisdag 6/3 klockan 14.00-16.00 kommer VA att genomföra en planerad vattenavstängning. Detta berör vissa fastigheter på Smedvägen (1-19A, ojämna nummer) och görs för att kunna utföra ett reparationsarbete. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-03-01 Smedvägen, Handen
Torsdag 1/3 klockan 14.00-16.00 kommer VA att genomföra en planerad vattenavstängning. Detta berör vissa fastigheter på Smedvägen (1-19A, ojämna nummer) och görs för att kunna utföra ett underhållsarbete. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-02-22 Floravägen, Västerhaninge
Fredag 23/2 klockan 8.00-11.00 kommer VA att genomföra en planerad vattenavstängning. Detta berör vissa fastigheter på Floravägen (14A-B, 15A-D samt 16A) och görs för att kunna utföra ett underhållsarbete. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-02-20 Handen, Parkvägen
Tisdag 20/2 klockan 22.00- 00.00 kommer VA att genomföra en planerad avstängning av vattnet på adresserna Parkvägen 13-19 (endast udda nummer) samt Källvägen 21 och 23. Tappa gärna upp vatten i förväg för att använda under de timmarna.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-02-16 Sleipnervägen 1-67

Uppdatering: Vattnet kommer inte att stängas av, underhållsarbetet är utfört och avstängning är inte nödvändig.

Natten mellan lördag och söndag klockan 23-05 kan vattnet till Sleipnervägen 1-67, udda nummer, eventuellt komma att stängas av. Ett underhållsarbete ska utföras men förhoppningssvis kan det göras utan avstängning. Tappa gärna upp vatten i förväg för nattens behov. Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det. 
Fortsatt information om avstängningen kommer under lördagen.

2018-02-06 Handen, delar av Malmvägen och Parkvägen
Onsdag 7/2 klockan 9.30 - 12.00 kommer VA att genomföra en planerad avstängning av vattnet på adresserna Malmvägen 7-17 (endast udda nummer) samt Parkvägen 13 och 15.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-01-31 Gamla Dalarövägen 33-47
Idag mellan klockan 10.00 och 14.00 kommer VA att genomföra en planerad avstängning av vattnet på adresserna Gamla Dalarövägen 33-47. Orsaken är underhållsarbete.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2017-11-27 Sleipnervägen 1-67
Från klockan 13.30 kommer vattnet att vara avstängt på Sleipnervägen 1-67 och även på Förskolan Tallen. Avstängningen sträcker sig som längst till 16.30 men vi arbetar på så fort vi kan för att minska besväret för de berörda.
Notera att när vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Det är inget farligt utan spola kallvatten en stund så försvinner det.

2017-09-21 Brandbergsparken
Vid Brandbergsparken och upp mot Brandbergsbadet renoverar VA-avdelningen spilledningar samt byter brunnar. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 40.
Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 maj 2019