Pågående VA-arbeten

Läs om driftstörningar och underhållsarbeten med vattnet i Haninge kommun samt våra projekt som rör vatten och avlopp inom planområden.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2019