Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätaren görs av Haninge kommun. Vattenmätaren byts vanligtvis efter 10 år.

Ett par veckor innan det är dags för mätarbyte skickar vi ut en avisering som berättar vilken dag och tid mätarbytet är inplanerat.
Inför vattenmätarbytet måste du som fastighetsägare se till att ventilerna på båda sidor om mätaren fungerar och är täta. Om de inte är det ska du anlita en VVS-firma för att byta dessa innan vi kan byta vattenmätaren.
Det är också viktigt att du kontrollerar utrymmet runt vattenmätaren så att vår tekniker har fri tillgång till mätaren.
Kontakta oss om tiden för mätarbytet inte passar eller om ni behöver utföra åtgärder innan bytet kan ske. En avgift på 400 kr kan komma att debiteras om mätarbytet inte kan utföras när teknikern är på plats,

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 november 2018