Kungörelse vatten- och avloppsavdelningen

Här presenteras aktuella kungörelser från vatten- och avloppsavdelningen.

Förslag till beslut om revidering av Hanvedens vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat förslag till beslut om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Hanveden i Haninge kommun.

Förslaget innebär en förändring av de gällande föreskrifterna samt en utvidgning av det geografiska område som omfattas av skyddet.

Förslaget finns att ladda ned här:

Förslaget inklusive karta finns att ladda ner här

Det finns även tillgängligt i receptionen hos Haninge kommun på Rudsjöterrassen 2 i Handen samt i receptionen hos Länsstyrelsen på Regeringsgatan 66 i Stockholm.

Ägare och innehavare av särskild rätt till marken har nu möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 december 2020.

Yttrandet skickas till stockholm@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Vänligen ange diarienummer 513-22222-2015 i yttrandet.

Föreläggandet att yttra sig samt beslut om kungörelsedelgivning finns att ladda ner här.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020