Blanketter, broschyrer och e-tjänster

Här presenteras de blanketter, broschyrer och e-tjänster som handlar om vatten och avlopp.

Blanketter

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel

Medgivande till betalning genom Haninge kommuns autogiro

Ägarbyte gällande VA-abonnemang

Avläsning av vattenmätaren

Servisanmälan

Ansökan om nyckel till vattenkiosk

Uthyrning av brandposthuvud

Broschyrer

ABVA - Allmänna bestämmelser för användning av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

Dagvattenstrategi - För ett hållbart och klimatsäkert samhälle

Mall för Dagvattenutredning - Haninge kommun (2019)

Dimensionering av dagvattenanläggningar

Enkla miljötips - För ett renare vatten

Handbok för hållbar dagvattenhantering – för byggentreprenörer och samhällsplanerare

Hållbar dagvattenhantering - råd, tips och inspiration för byggentreprenörer och ägare av småhus

Recipientklassificering

VA-plan för Haninge kommun

VA-policy för Haninge kommun

VA-taxa 2020 - folder

VA-taxa 2020 - Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-översikt för Haninge kommun

Dokument

Dricksvattnets kvalitet - Dalarö vattenverk

Dricksvattnets kvalitet - Muskö vattenverk

Dricksvattnets kvalitet - Norsorgs vattenverk

Dricksvattnets kvalitet - Pålamalms vattenverk

Monteringsanvisning LTA

Riktlinjer för byggvatten/länshållningsvatten

Så gör du en anmälan om VA-arbeten

Så läser du din faktura

Vattenmätarens placering

E-tjänster

Mina fakturor och abonnemang

Lämna vattenmätarställning

Förbrukningshistorik för vattenmätare

Beräkna kostnad för VA-anslutning

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 september 2020