Blanketter, broschyrer och e-tjänster

Här presenteras de blanketter, broschyrer och e-tjänster som handlar om vatten och avlopp.

Blanketter

Broschyrer

Mall för Dagvattenutredning - Haninge kommun (2019)

Dokument

Så gör du en anmälan om VA-arbeten

Vattenmätarens placering

E-tjänster

Mina fakturor och abonnemang

Lämna vattenmätarställning

Förbrukningshistorik för vattenmätare

Beräkna kostnad för VA-anslutning

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020