Vatten och avlopp

Kommunens VA-avdelning ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Haninge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast cirka 2 öre per liter.

OBSERVERA!
VA-avdelningen har under den senaste tiden fått kännedom om företag som kontaktar fastighetsägare via telefon och påstår sig ringa från kommunen med anledning av att spola ledningar inne på fastigheten.
Kommunen har ingen anledning att spola privata ledningar och information om eventuella besök hos fastighetsägare förmedlas via brev med tydliga kontaktuppgifter till kommunen. 

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019