Vatten och avlopp

Kommunens VA-avdelning ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Haninge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast cirka 2 öre per liter.

Aktuellt:

Tungelsta och Krigslida, renovering av spillvattenledningar.
Start vecka 15

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 april 2019