Vatten och avlopp

Kommunens VA-avdelning ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Haninge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast cirka 2 öre per liter.

Observera!
Vi får i perioder in samtal om att någon ringer och uppger sig komma från Haninge kommun eller på uppdrag av kommunen och vill komma in i en fastighet för att spola ledningar.
Vi utför inte arbeten inne i någon fastighet. Behöver vi komma i kontakt med er gör vi det antingen via brev eller från ett nummer som du kan kontrollera att det tillhör oss och vår personal kan alltid legitimera sig.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020