Torg och allmänna platser

Vill du sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa ut en container ute på gatan för att röja i garaget eller kanske anordna ett musikevenemang?

Foto: Anders Backlund

Då behöver du ansöka om polistillstånd för att få använda offentlig plats. En offentlig plats är till exempel en väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats. Kommunen har några fasta torgplatser där det inte krävs något polistillstånd.

För mer information gällande tillstånd offentlig plats och torghandel

Kontakt

Trafikenheten
08-606 70 00 
stadsbyggnad@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 november 2020