Upplåtelser och dispenser

Här hittar du information och ansökan gällande upplåtelser och dispenser för schaktarbete och trafikanordningsplan, transporttillstånd vad som gäller om du vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang eller ställa ut en container ute på gatan för att röja i garaget.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021