Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Trafiksäkerhet

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, visionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Visionen utgår från att olyckor inte alltid kan undvikas, eftersom människor gör misstag ibland. Däremot kan följderna av olyckor mildras genom att vägar och fordon blir säkrare.

Foto: Mostphotos

Trafiksäkerhetsprogram 2017-2021

Haninge kommun har tagit fram detta trafiksäkerhetsprogram för att stödja och förankra trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen och bidra till att nationella trafiksäkerhetsmål uppnås. Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ger en bild av trafiksäkerhetsläget för kommunen och redovisar en åtgärdsplan för trafiksäkerhetsåtgärder som Stadsbyggnadsförvaltningen råder över för år 2017-2021, utifrån insatsområden och mål som tagits fram inom ramen för detta arbete.

Hastighetsplan

För ökad trafiksäkerhet, trygghet, miljö och tillgänglighet antog kommunen 2015 en hastighetsplan. Främst har 50 km/tim ersatts med 40 km/tim.

Att införa nya hastighetsgränser var en del i vårt trafiksäkerhetsarbete. Med hastigheter bättre anpassade till verkligheten och till den miljö man vistas i ökar säkerheten och tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Samtidigt skapar vi en bättre miljö och ökad tillgänglighet. 

Hastighetsplan karta
Hastighetsplan 2014


Hjälp till att skapa en trygg trafikmiljö vid skolan!

  • Skapa så kallade vandrande och cyklande skolbussar
  • Använd trafiksäkra avlämningsplatser
  • Till skolan på egna ben, en viktig del av barnens utveckling
  • Kör försiktigt. Gå och cykla gärna
  • Tänk på hastigheten, det kan rädda liv
  • Se till att alla i bilen har bälte

Trafikeniskolan.se: På egna ben till skolan

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2021