Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Trafikplanering

Trafikplanering omfattar utredningar för den framtida infrastrukturen för gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Foto: Olof Holdar

Kommunen deltar i trafikutredningar tillsammans med bland andra Trafikverket och Stockholms läns landsting (SLL). Det kan gälla väg- och järnvägsutredningar, åtgärdsvalsstudier, utredning av kollektivtrafiken med mera.

Tvärförbindelse Södertörn

En ny sträckning av väg 259 planeras, från E4/E20 vid Vårby till Jordbro. En helt ny trafiklösning behövs för att öka säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Även en gång- och cykelväg ingår i tvärförbindelsen.

Tvärförbindelse Södertörn skapar också förutsättningar för smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Pågående studie för väg 73

Under hösten 2017 till våren 2019 pågick en åtgärdsvalsstudie för väg 73. Syftet är att parterna (Trafikverket, Region Stockholm, Stockholm Stad, Huddinge kommun, Haninge kommun, Tyresö kommun, Nacka kommun) ska komma överens om vilka funktioner stråket för väg 73 ska ha på kort och lång sikt. Studien ska rekommendera förslag till åtgärder som parterna kan genomföra för att bäst tillgodose detta.

Läs mer på Trafikverkets hemsida om Åtgärdsvalstudier

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 december 2020