Skötsel av gator och vägar

Teknikavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen har hand om underhåll och skötsel av kommunala gator och vägar inom Haninges tätort.

Underhåll och skötsel av gator och vägar innebär allt från snöröjning och halkbekämpning under vintern till sandupptagning och sopning under sommarhalvåret.

Här hittar du bland annat information om gator och vägar som kommunen ansvarar för, när plogbilen kommer till just din gata eller när är det sandsopas.

Här hittar du också information om vad man ska tänka på när det gäller skymmande växtlighet i närheten av vägar.

Under våren finns här också information om när sandupptagningen på cykelvägar och gator sker. 

Senast uppdaterad: 10 november 2021