Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2020-12-18 TFL669 Mitsubishi
2021-03-16 RNU221 Skoda
2021-03-16 AWJ110 Ford
2021-03-16 TXU576 Opel
2021-03-26 SAH771 Mitsubishi
2021-03-29 WKK781 Renault
2021-04-19 YOB259 Volvo
2021-04-20 WFG811 Ford
2021-04-21 XLC479 Land Rover
2021-05-17 RYJ755 Volvo
2021-05-18 UMU501 Ford
2021-06-02 XHZ282 Audi

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 juni 2021