Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2020-12-18 TFL569 Mitsubishi
2021-06-02 XHZ282 Audi
2021-06-03 ROW512 Volkswagen
2021-06-07 XHO313 Volvo
2021-06-11 RWY042 Nissan
2021-06-11 VE52UXM Ford
2021-06-14 UPD020 Nissan
2021-06-21 DJO730 Volvo
2021-06-21 WNA182 Volkswagen
2021-06-21 FTE191 Fiat
2021-06-21 WGM483 Saab
2021-06-29 ORR875 Ford
2021-07-30 UCL237 Volkswagen
2021-07-30 - Fiat
2021-07-30 - Peugeot
2021-08-18 TJB687 Mitsubishi
2021-08-18 HKX457 Skoda
2021-08-26 XUX291 SAAB
2021-08-27 REJ123 Volkswagen
2021-08-27 THY393 Fiat
2021-09-03 UE0428 (DE) Husvagn
2021-09-03 - Kia

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2021