Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2020-09-25 BZH645 Volvo
2020-09-30 - Saab
2020-10-06 CZNWJ28 (PL) Audi
2020-10-09 - Släp
2020-10-16 ROT656 Mitsubishi
2020-10-16 RP66238 (PL) Chrysler
2020-10-22 WKB444 Citroën
2020-10-27 AYL710 Volkswagen
2020-10-27 - Renault
2020-11-05 GD431HN Renault
2020-11-05 - BMW
2020-11-09 GHS993 Solifer
2020-11-16 TNS659 Ford
2020-11-16 FPE769 Citroen
2020-11-19 TYD079 Jeep
2020-11-19 UYI-475 (FIN) Volkswagen
2020-11-19 FBA307 Chrysler
2020-12-02 UKS732 Volvo
2020-12-05 NHD983 Cabby
2020-12-08 CKU250 Audi
2020-12-09 UOU871 Saab
2020-12-11 SRO983 Seat
2020-12-18 JFL669 Mitsubishi

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

QSG Bevakning 
Parkeringsbolag 
0774-403 030
haninge@qsg.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 december 2020