Bättre tillgänglighet på Dalarös parkeringsplatser

Haninge kommuns stadsbyggnadsförvaltning beslutade 2017 att parkeringsplatsen på Askfatsvägen skulle avgiftsbeläggas under perioden 15 maj – 15 september 2017. Syftet var att förbättra omsättningen på parkerade fordon och främja för besökande med bil. Avgiften infördes på prov och försöket har nu utvärderats.

Provperioden kommer att fortsätta sommaren 2018

Parkeringsavgiften fortsätter med vissa förändringar. Analysarbetet har visat att en avgift är nödvändig för en god platstillgänglighet. Försöket är därför beslutat att fortsätta, men med vissa förändringar jämfört med föregående säsong.

Förändringar på Dalarös parkeringsplatser

Flera åtgärder kommer att genomföras mot föregående säsong. Det kommer att vara tillåtet att parkera under längre sammanhängande perioder och då till ett lägre pris.

Parkeringsavgiften utökas även till Vadvikens parkeringsplatser. Avgiftsperioden kommer att kortas ned och gälla under tre månader istället för tidigare fyra; juni, juli och augusti. Utöver den förnyade, reducerade taxa-modellen tillskapas ytterligare en tariff. För den som vill kunna nyttja parkeringarna hela säsongen så ska det också finnas möjlighet att köpa bevis som gäller hela avgiftsperioden. Priset är satt till 2 000 kr/säsong. Det kommer inte finnas speciella boendeparkeringstillstånd utan alla kommer att ha samma möjlighet att köpa periodbevis. Mest påtagligt är att det blir fler parkeringsplatser med avgiftsplikt men också ett nytt lägre pris med fler betalningsmöjligheter. Parkeringsautomaterna kommer att placeras ut vid parkeringsplatserna vid Askfatsvägen respektive Vadviken.

Taxanivå

2018 2017
10 kr / timme 10 kr / timme
50 kr/ dygn 70 kr /dygn
300 kr/vecka  
1000 kr/månad  
2000 kr/säsong  

Avgiftsperiod

1 juni – 31 augusti

Parkeringar med avgiftsplikt

Askfatshamnen och Vadviken.

Betalmöjligheter

Sms, App och parkeringsautomat

Parkeringen mittemot Vadviken kommer fortsättningsvis vara avgiftsfri

Vi vill uppmuntra till kollektivt resande och parkeringen kan fortsättningsvis användas som en infartsparkering för exempelvis arbetspendlare. Det kommer vara tillåtet att parkera i 12 timmar. Tidsbegränsningen gäller mellan juni fram till sista augusti. Övrig tid gäller parkering som tidigare max 24 timmar.

Röd zon
Avgiftsparkering 

Blå zon
Avgiftsfri parkering max 12 timmar  

 

Röd zon 
Avgiftsparkering 

Blå zon
Avgiftsfri parkering max 12 timmar

Kontakt

Jonas Håkansson
Trafikingenjör
08-606 70 00
jonas.hakansson@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 maj 2018