Nya parkeringsmöjligheter i Vega

Den nya knutpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation som öppnade 1 april 2019. Från detta datum finns det möjlighet att börja parkera vid den nyanlagda infartsparkeringen sydöst om stationen. Där finns plats för ca 80 fordon.

Infartsparkeringen i Vega

Vi har under januari månad haft flertalet möten med leverantören av biljettautomaten vid Vegas infartsparkering. Tack vare era felanmälningar har nu flertalet fel i maskinens konfiguration identifierats och åtgärdats.

Om du fortfarande upplever fel ska du e-posta felanmälningar till oss på trafik@haninge.se

Tänk på att biljettautomaten som accepterar SL-korten enbart gäller på infartsparkeringen och inte på övriga parkeringsytor.

Vi vill tacka alla för ert stora tålamod! (2020-02-21)

Boendeparkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering ska i första hand ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär bostadens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där.

Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs gatunätet. Parkeringen längs gatunätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift.

Parkeringsavgifterna är uppdelade i olika taxa-nivåer enligt nedan.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under mobilbetalning

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

QSG Bevakning 
Parkeringsbolag 
0774-403 030
haninge@qsg.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2021