Smarta resval

Som ett led i arbetet med att öka andelen hållbara resor i kommunen har Haninge kommun initierat projektet Smarta resval. Projektet involverar hela kommunen, både som organisation och som geografisk plats.

Logotyp för Vi reser smart Foto: Haninge kommun

Färdplan Smarta resval antogs under våren 2020 och utgör en handlingsplan med åtgärder som styr mot och uppmuntrar till hållbara resor. Till stor del handlar det om beteendepåverkande åtgärder, som riktar sig till allt från kommunens medarbetare, medborgare, arbetsplatser och besökare i kommunen.

Målet med åtgärderna är att bidra till att uppfylla det övergripande målet i Klimat- och miljöpolitiska programmet inom fokusområde Fossilfria resor och transporter:  

 • Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030
 • Åtgärder och aktiviteter inom ramen för Smarta resval
 • Invigning av del av cykelbana längs regionalt cykelstråk
 • Cykelfrukost
 • Testcyklist-projekt
 • Cykelvänlig arbetsplats
 • Uppdaterad cykelkarta
 • Gå och cykla-tävling i skolor
 • Säkra skolvägar
 • Cykeltävling för kommunens medarbetare
 • CERO – intern handlingsplan för en fossilfri organisation 2025

Senast uppdaterad: 30 april 2021