Tillsammans för en säker skolväg

Tack för att du går eller cyklar till skolan om du har möjlighet. Att gå eller cykla till skolan har många positiva effekter på våra barn. Visste du till exempel att barn som går eller cyklar till skolan har lättare att koncentrera sig och presterar bättre i skolan?

Glad pojke med cykelhjälm på en cykel Glad pojke med cykelhjälm på en cykel Foto: Shutterstock

Gå och cykla till skolan och tävla med klassen

Gå och cykla-utmaningen genomförs under hösten. Under två veckor gäller det att gå och cykla till skolan så mycket som möjligt. Klassen tävlar mot andra klasser i Haninge och i hela Sverige. Fina priser står på spel.

Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktiviteten engagerar årligen ca 50.000 elever och pedagoger i år F-6.

Läs mer om Gå & cykla-utmaningen på Trafikkalenderns webbplats


Tillsammans skapar vi en säker skolväg

När många föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil blir trafiksituationen runt skolan kaotisk och otrygg. Detta behöver vi hjälpas åt med att ändra på.

Säker_skolväg_800x450.jpg

Illustration: Detail Produktionsbyrå

Genom att gå eller cykla till skolan kan du hjälpa ditt barn att bli:

Smartare i klassrummet
Flera studier visar att barn som går eller cyklar till skolan har lättare att koncentrera sig på lektionerna. De positiva effekterna är så stora att de barn som gått eller cyklat till skolan presterar upp mycket bättre än de som suttit stilla.

Säkrare i trafiken
Att gå eller cykla till skolan tillsammans är ett bra tillfälle för barnen att träna på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. De lär sig även hitta i närområdet, får bättre rumsuppfattning och klarar sig bättre även i andra miljöer. Det gör att barnen känner sig tryggare och mer självständiga när det är dags för dem att ge sig ut själva.

Tryggare vid skolgården
Andelen barn som åker bil till skolan har mer än dubblerats sedan sjuttiotalet. Det har lett till en kraftig försämring av miljön och säkerheten runt skolorna. Det i sin tur leder till att många föräldrar känner att det är säkrare att skjutsa sina barn, vilket då såklart blir en del av problemet. Färre bilar och mindre trafik runt skolorna skapar en tryggare och bättre skolmiljö.


Tips på bra sätt för dig och ditt barn att ta sig till skolan

Börja med cykla eller gå en dag i veckan
Kanske finns det en veckodag när det är lite lugnare och bättre förutsättningar än under andra stressiga vardagsmorgnar? Bestäm en dag då ni kan cykla eller gå
tillsammans. Att gå eller cykla en dag är bättre än ingen alls och kanske det blir fler så småningom.

Vandrande eller cyklande skolbuss
Tillsammans med andra föräldrar i kvarteret kan ni turas om att gå eller cykla med barnen till skolan. Alla barn som deltar i en vandrande eller cyklande skolbuss får reflexvästar.

Tre steg för att komma igång med vandrande skolbuss 

  1. Kontakta andra föräldrar. Kanske med hjälp av föräldramöten eller skolan.
  2. Kom överens om tider, veckodagar och mötesplatser.
  3. Gör ett vandrande skolbusschema för terminen.

Stanna en bit från skolan
Du som behöver ta bilen, hitta gärna en bra plats en bit ifrån skolan där du kan släppa av ditt barn eller parkera och promenera med barnet till skolan. Varje steg räknas och något är bättre än inget.

Ta med en kompis i bilen
Ta med en eller flera kompisar i bilen och turas om att skjutsa. Har du tänkt på att två barn i en bil innebär hälften så mycket trafik? Då hjälper du också till att minska trafiken runt skolan.

Om projektet Säkra skolvägar

Projektet Säkra skolvägar syftar till att skapa en säker och trygg trafikmiljö i skolornas närhet. Fler resor till och från skolan ska i högre grad ske till fots eller med cykel. Fördelar med detta är bland annat att barn som går eller cyklar till skolan får daglig, motion, känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Målet med projektet är att

  • Öka andelen gående och cyklister genom påverkande åtgärder (mobility management-åtgärder)
  • Minska trafiken runt skolan
  • Fysiska åtgärder till exempel hastighetssäkring, belysningsåtgärder och siktförbättringar.
  • Förbättra miljön för skolskjuts

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 december 2020