Trafik och gator

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Vi vill därför att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet. På de här sidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerheten, men också vad som gäller för parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Det är Haninge kommun som ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering.

Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. För mer information besök trafikverket.se

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar som kommer in till vår trafikenhet

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Driftsfrågor väg
Peter Sielck
08-606 71 96

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan


Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 14 juni 2021