Betalparkering i centrala Handen har införts

Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden infördes parkering mot avgift på utvalda gator i centrala Handen. Tidigare datumparkering på dessa platser upphörde från och med den 31 januari 2022.

Parkerade bilar längs med Utgårdsvägen i Handen Foto: Mostphotos

Betalparkering infördes vid Runstensvägen, Eskilsvägen, Vikingavägen, Parkvägen, Smedvägen, Midgårdsvägen, Nynäsvägen, Poseidons gränd, Vikingavägen, Utgårdsvägen, Odenvägen, Idunvägen samt Eskilsparkens parkering i centrala Handen.

Genom införande av betalparkering på ovan nämnda gator förbättras framkomligheten eftersom parkering endast sker på ena sidan av gatan. Införandet medför även förbättrad tillgänglighet och möjlighet till lättare snöröjning samt annat vägunderhåll under dygnets alla timmar längs med gatorna.

För de boende i området innebär införandet av betalparkering ökad flexibilitet när det gäller parkering eftersom de inte längre behöver flytta sin bil varje dag. Det kommer även underlätta för besökare i kommunen att hitta parkering. 

Kartbild över centrala Handen med markering på gator som beläggs med parkeringsavgift den 31 januariBetalparkering införs på markerade gator den 31 januari.Foto: Haninge kommun

Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifterna i centrala Handen är taxa C, det vill säga 5 kr/timme eller 500 kronor/månad (30 kalenderdygn). Med undantag för Eskilsparkens parkering som kommer omfattas av taxa F, det vill säga två timmar gratis parkering mot att du loggat in via Haninge kommuns upphandlade leverantörer av telefonparkering EasyPark och Parkster.

För parkering där taxa C gäller kan du antingen betala via fysisk parkeringsautomat vid Poseidons gränd eller genom mobiltelefon (EasyPark och Parkster). På Eskilsparkens parkering (taxa F) kommer du endast kunna betala med mobiltelefon.

Här hittar du mer information om områdeskoder, taxa samt betalning via mobiltelefon.

Städdagar

I Haninge kommun har vi sedan 2017 så kallade städdagar längs våra gator. Städdagarna som är planerade till centrala Handen är planerade att gälla en veckodag i veckan, antingen mellan kl 06.00-08.00 eller kl 09.00-15.00. Viktigt och tänka på att städdagarna gäller även om det är röd dag eller dag före röd dag.

Principer för placering av parkeringsplatser

De flesta parkeringsplatserna kommer att lämnas oförändrade i utformning eftersom de är anordnade med rutor, vägfickor eller motsvarande. Däremot måste sträckor där datumparkering tidigare gällde platsbestämmas till vägens ena sida. Då kantstensparkering ska tillåtas på gatans ena sida så sker det i första hand på den sida som saknar gångbana. Om det finns gångbana på gatans båda sidor så kan parkering tillåtas på gatans belysningsfria sida, alltså den sida som saknar belysningsstolpar.

Här hittar du vanliga frågor och svar kring införande av betalparkering i centrala Handen.

Kontakt

Trafikenheten
08-606 70 00 
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2022